Kulminacija

Iki paskutinės akimirkos net artimiausi Jėzaus mokiniai nesuprato, kas tuojau įvyks. Jie kartu šventė Paschą – minėjo Izraelio tautos išėjimą iš Egipto vergovės. Vakarienės metu Jėzus jiems pasakė, jog vienas iš jų Jį išduos. Šie Kristaus žodžiai sutrikdė mokinius. Tačiau tuoj pat tarp jų vėl kilo ginčas, kuris iš jų yra didžiausias. Jų žmogiškas silpnumas buvo toks akivaizdus. Jėzus pakilo nuo stalo, nusivilko viršutinius drabužius, susijuosė rankšluosčiu, įpylė į praustuvą vandens ir ėmė plauti mokinių kojas, vaizdžiai jiems parodydamas, ką reiškia būti didžiausiu Dievo karalystėje. 

Jo mokiniai stovėjo ant naujo pasaulio slenksčio, bet to dar nesuprato. Šventinės vakarienės metu Jėzus jiems kalbėjo: Prabėgs valandėlė – ir manęs nematysite, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysite, nes Aš pas Tėvą einu (Evangelijos pagal Joną 16 skyriaus 16 eilutė). Mokytojo žodžiai juos sutrikdė. Jie nesuvokė, ką Jis pasakė. Jėzus jiems paaiškino: Klausinėjate vieni kitus dėl mano žodžių: „Prabėgs valandėlė – ir manęs nematysite, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysite“? Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiaugsis. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji skausmą užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė į pasaulį žmogus. Taip ir jūs dabar nuliūdę, bet Aš vėl jus pamatysiu; ir jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims (ten pat 19–22 eilutės).

Pasak Jėzaus žodžių, atėjo gimdymo valanda. Sunku numanyti, ką galvojo tie jauni vyrai, girdėdami Mokytoją kalbant apie gimdančią moterį. Kas turi gimti? Kaip tas gimdymas atrodys? Aišku tik tiek, kad įvyks kažkas sukrečiančio. 

Ir įvyko. Nė vienas iš jų nelaukė tokio sukrėtimo. Jų Mokytojas buvo suimtas, neteisingai nuteistas ir nukryžiuotas. Gimdymas tikrai labai skausmingas. Jėzui keliantis iš mirusiųjų gimė nauja žmonija, ir Jo mokiniai buvo pirmieji iš gimusiųjų. Kristaus kančia buvo jų gimimo skausmas. Paschos vakarienė kančios išvakarėse – paskutinės minutės prieš didžiausią audrą. Iki gimimo džiaugsmo reikėjo nugyventi tris visiško pasimetimo ir nevilties dienas, kurių didybė bei šlovė buvo pamatyta tik joms praėjus.

 

Bendrinti: