Nekintantis noras

Naujajame Testamente skaitome tris kartus užrašytą tą patį įvykį, kaip pas Jėzų Nazarietį atėjo raupsuotas žmogus. Tai nutiko maždaug apie trisdešimtuosius pirmojo amžiaus metus Izraelio žemėje ir apie šį įvykį liudija evangelistai Matas, Morkus ir Lukas.

Jam esant viename mieste, atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo: „Viešpatie, jei nori, gali mane apvalyti!“ Jėzus, ištiesęs ranką, palietė raupsuotąjį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Ir iškart raupsai pranyko (Evangelijos pagal Luką 5 skyriaus 12–13 eilutės).

Raupsai – baisi per lytėjimą užkrečiama liga. Ja susirgęs žmogus iš lėto gyvas supūva. Pagal tuometinę Izraelio gyvenimo tvarką raupsais susirgęs žmogus būdavo atskiriamas nuo bendruomenės, kad neužkrėstų kitų. Jis buvo laikomas nešvariu ir negalėjo dalyvauti Dievo garbinimo apeigose. Pagal Senojo Testamento nurodymus jo prisilietimas sutepdavo.

Ir štai, tas raupsuotasis parpuolė prieš Jėzų. Anaiptol ne visi puldavo prieš Jėzų ant žemės. Jėzus iš Nazareto neišsiskyrė iš savo amžininkų nei aukštesne socialine padėtimi, nei išsilavinimu, nei turtu. Išoriškai Jis nebuvo kažkuo ypatingas. Tačiau tas sergantis žmogus aiškiai suvokė, kad šis jaunas keliaujantis pamokslininkas iš tiesų yra siųstas Dievo ir gali jį apvalyti. Tik raupsuotajam nebuvo aišku, ar Jis nori tai padaryti, bet Jėzus palietė sergantįjį ir pasakė – noriu, būk švarus! Ir iškart raupsai pranyko.

Ką šis tris kartus pakartotas liudijimas sako mums šiandien? Visų pirma tai, kad Jėzus atėjo į pasaulį, vedamas noro apvalyti žmones nuo visokio blogio. Šis Jo poelgis nebuvo tik momentinis užsinorėjimas, matant to vargšo žmogaus padėtį. Tiesiog dėl Dievo malonės raupsuotasis patikėjo tiesa, kad Jėzus gali jį apvalyti, ir puolęs Jam po kojomis išgirdo žodžius, atveriančius amžiną Kūrėjo troškimą. 

Jėzaus išsakytas noras visu ryškumu sušvito, kai Jis mirė už visus žmones ant kryžiaus. Kristus paaukojo save kaip pašventinančią auką, jog kiekvienas, kuris Jį tiki, būtų apvalytas nuo visų nuodėmių ir tinkamas Dievo akyse. Toks yra nekintantis mūsų Kūrėjo noras. Jėzus gali ir nori apvalyti tuos, kurie pripažįsta savo nešvarą ir atsiveria Jam.

Bendrinti: