Paslėptas lobis

Jėzus iš Nazareto savo pasekėjus ir susirinkusias minias mokė apie Dievo karalystę kalbėdamas palyginimais. Viename jų Mokytojas karalystę palygino su lauke paslėptu lobiu: Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą (Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 44 eilutė). 

Dievo karalystė tarsi paslėptas lobis, kaip tai turėtume suprasti? Ir kas yra tas žmogus, kuris suranda tą paslėptą lobį?

Pirmame amžiuje Romos imperijoje kažkieno sklype paslėptas lobis buvo dažniau nei šiais laikais sutinkamas reiškinys. Nebuvo bankų ir saugyklų, kuriose žmonės galėtų padėti sukauptą turtą. Kilus karui, žmogus dažnai slėpdavo savo santaupas kažkur turimame sklype, kad negandos metu niekas tų pinigų nepavogtų. Tačiau neretai taip atsitikdavo, jog lobio šeimininkas žūdavo, ir lobis likdavo paslėptas lauke. Todėl Jėzaus palyginimas tuometiniams Jo klausytojams turėjo būti ganėtinai suprantamas. Dangaus karalystė yra labai vertinga, bet ji paslėpta. Ji nėra atvirai matoma. Ją tenka atrasti. Nors, viena vertus, gali pasirodyti, kad ieškoti to, kas paslėpta, beviltiškas užsiėmimas, Jėzus suteikė tvirtą viltį, sakydamas, jog kiekvienas, kuris ieško, randa.

Vieną kartą kalbėdamas susirinkusiems žmonėms, Jėzus ėmė garsiai šlovinti Tėvą: Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes Tau taip patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus nori apreikšti (ten pat, 11 skyriaus 25–27 eilutės).

Šiuo atveju Jėzus pasakė, kad paslėptoji Dangaus karalystė yra Jis pats, ir tai paslėpta nuo žmonių, kurie pasitiki savo gebėjimais, manydami, kad patys sugebės suprasti dieviškas paslaptis.

Mes dažnai neįsiklausome į Viešpaties žodžius, ir nesuprantame, ką Jėzus sako, lygindamas save su paslėptu lobiu. Mums atrodo, jog jau radome lobį, tačiau turėtume savęs paklausti: O kur džiaugsmas visko atsižadant vardan to, kad būtume Kristaus mokiniai?


 

Bendrinti: