Susitaikymas

Šiandien gyvename 2018 metais nuo Kristaus gimimo arba, kaip daugelis sako, mūsų eros metais. Tuomet, kai iki eros pradžios dar buvo likusi daugybė metų, žmonės, vadinami Dievo pranašais, kalbėjo apie jiems tolimos ateities įvykius, naujos eros pradžią. Jie pranašavo, kad iš esmės keisis Kūrėjo ir žmonių santykiai. Įvyks tai, kas anais senais laikais atrodė visiškai neįmanoma – Kūrėjas įrašys savo įsakymus žmonių širdyse.

Tačiau tam, kad Naujoji era galėtų prasidėti, turėjo įvykti kažkas labai svarbaus. Apie tai kalbėjo paskutinis Senosios eros pranašas. Jo pranašystė baigiasi tokiais Dievo žodžiais: Aš siųsiu jums pranašą Eliją, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai. Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeikimu (Malachijo pranašystės 4 skyriaus 5 ir 6 eilutės).

Ši pranašystė iš dalies išsipildė pačioje eros pradžioje. Tuomet žmogus, vardu Jonas, skelbė atgailą Izraelio tautai. Apie Jono gimimą jo tėvui pranešė Dievo angelas, iš dalies pakartodamas pranašo žodžius: Nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį pavadinsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse. Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų Viešpačiui paruoštą tautą (Evangelijos pagal Luką 1 skyriaus 13–15 ir 17 eilutės).

Manau, šiandien mums svarbu atkreipti dėmesį į šiuos pranašo bei angelo žodžius. Jie mums liudija, jog tėvų bei vaikų santykiai iš esmės sugriuvę, ir juos iš tiesų atstatyti gali tik mūsų Kūrėjas. Giliai širdyse turi įvykti pasisukimas 180 laipsnių kampu: tėvai turi atsisukti į vaikus, o vaikai – į tėvus. Kokiu būdu gailestinga malonės ranka gali pasiekti mūsų širdis ir jas pasukti? Ar tai gali įvykti be mūsų atsivėrimo tokiai pagalbai? Ar esame linkę pripažinti, kad mums reikia tokios Kūrėjo pagalbos, norint atstatyti santykius tarp kartų?

Tik tokiu atveju gali išsipildyti pranašo žodžiai.


 

Bendrinti: