Šventė

Mes vadiname ją Šventomis Kalėdomis, nors didžioji Vakarų pasaulio dalis jos pavadinimą sieja su Jėzumi Kristumi. Nors kalendorinius metus skaičiuojame nuo Jėzaus gimimo, niekas nežino tikslių Jo gimimo metų, mėnesio bei dienos. Tačiau tai nepakeičia paties svarbiausio dalyko – Jėzus Kristus iš tiesų gimė, gyveno ir mirė bei prisikėlė iš mirusiųjų, kaip apie tai skaitome Naujajame Testamente.

Nemaža dalis žmonių piktinasi, kad krikščionys pasisavino pagonišką saulės grąžos šventę, pavadindami ją Jėzaus gimimo diena.

Norint atsakyti į klausimą, ar teisinga gruodžio dvidešimt penktąją švęsti Kristaus gimimą, svarbu suprasti, kas tokie esame mes, kas toks yra Jėzus iš Nazareto ir ką mums reiškia Jo gimimas. Ar žinia apie Jo gimimą – tai kažkieno mums primesta religinė idėja, ar vienintelė kiekvieno žmogaus viltis?

Jeigu nesuprantame, kas esame, iš kur atsiradome ir kokia mūsų ateities perspektyva, tuomet trumpėjančios bei ilgėjančios dienos tampa ypatingai svarbios, nes manome, kad saulės šviesa yra gyvybės palaikytoja.

Tačiau atidžiau pažvelgus į save, į turimus gebėjimus mąstyti, mylėti, kalbėti ir veikti, lieka atvirų klausimų: Iš kur atsiradome šioje visatoje? Kodėl suprasdami, kas gera ir teisinga, vis dėlto darome tai, ko vėliau gėdijamės? Kodėl, žinodami, jog geriausia gyventi taikoje bei santarvėje, nesutariame ir kariaujame? Kodėl patys norėdami, kad visi mums būtų ištikimi, pasiduodame neištikimybei? Ar žiūrėdami į žmonijos istoriją galime turėti kokią nors paguodą ir viltį?

Kodėl turėtume atidžiai įsiklausyti į Šventojo Rašto pasakojimą? Į kokius klausimus jis mums atsako?

Kūrėjas mus, vyrus ir moteris, sukūrė pagal savo atvaizdą. Jis tai padarė, turėdamas didingą tikslą. Mes būsime su Juo, pažindami Jį, amžinai. Mes sukurti panašūs į Kūrėją, Jis mums paskyrė valdyti kūriniją, nes Jis yra visa ko valdovas, o mes – panašūs į Jį. Kūrėjas myli mus ir mes atsiliepsime į Jo meilę. Toks buvo Jo sumanymas. Tačiau, kur nėra laisvės nemylėti, negali būti ir tikros meilės. Mūsų protėviai turėjo pasirinkti, ką labiau mylės, Kūrėją ar save, ir kieno žodžiais tikės, Kūrėjo ar kūrinijos. Jie pasirinko save ir kūriniją. Gyvas ryšys tarp Kūrėjo ir žmonijos nutrūko. Jį atstatyti galėjo tik nuopuolio nepaliestas žmogus. Ilgėjančių dienų pradžia – tik Jo gimimo simbolis.

Bendrinti: