Žvejys

Tas jaunas žydas, vardu Simonas, gyveno Romos imperijos provincijoje. Jis vertėsi žvejyba ir uoliai laikėsi iš protėvių paveldėtų religinių tradicijų. Jis buvo vedęs, tad jam reikėjo išlaikyti šeimą. Vargu ar jis galvojo, jog taps vienu įtakingiausių žmonių istorijoje.

Vieną dieną pas jį atėjo jo brolis Andriejus ir pranešė stulbinamą žinią: „Mes radome Mesiją (senovės pranašų skelbtą, Kūrėjo siųstą Izraelio ir visos žmonijos karalių)“. Andriejus nusivedė brolį pas Jėzų iš Nazareto. Tačiau Simonas ne iš karto patikėjo, kad jo pamatytas jaunas žmogus yra išpranašautasis Mesijas. Jis grįžo namo ir toliau vertėsi žvejyba.

Simonas su verslo bendrais žvejojo visą naktį, bet nieko nepagavo. Jie atplaukė į pakrantę ir tvarkė tinklus. Visai šalia didelė minia buvo susirinkusi pasiklausyti jauno pamokslininko – Jėzaus Nazariečio. Jėzus priėjo prie Simono ir paprašė paslaugos – leisti pasinaudoti jo valtimi, iš kurios, truputį nusiyrus nuo kranto, jis mokė susirinkusią minią. Simonas sėdėjo su juo valtyje. Baigęs kalbėti miniai, Jėzus kreipėsi į Simoną: „Irkis į gilumą ir užmeskite tinklus valksmui.“ Simonas atsiliepė, pavadindamas Jėzų mokytoju, ir nusiskundė, kad visą naktį nieko nepagavo, bet nusprendė paklusti Jėzaus žodžiams. Kai jie užmetė tinklą, užgriebė tiek daug žuvų, jog pripildė dvi valtis, kad jos beveik skendo. Tai matydamas Simonas puolė Jėzui po kojų, vadindamas jį Viešpačiu, išpažindamas esąs nusidėjėlis ir prašydamas Jėzaus pasitraukti nuo jo. Tačiau Jėzus jam atsakė: „Nebijok, nuo šiol žmones žvejosi.“

Kodėl šis jaunas karšto būdo žvejys tapo pirmuoju Kristaus apaštalu? Kodėl jam Kūrėjas apreiškė, kad Jėzus yra Dievo siųstasis Mesijas? Kodėl šiam silpnam žmogui, kuris tris kartus išsižadėjo savo Viešpaties, Dievas patikėjo savo Karalystės raktus?

Dievas išsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo, – kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, kad, kaip parašyta: „Kas giriasi, tesigiria Viešpačiu“ (Apaštalo Pauliaus Pirmo laiško korintiečiams 1 skyriaus 27–31 eilutės).

 

Bendrinti: