2009 02 05 I Gyvenimas nesusituokus

Norėčiau sužinoti, kokia santuokos esmė? Šiuolaikinėje visuomenėje madinga sakyti, kad parašas ant popieriaus praktiškai nieko nereiškia, bet, mano manymu, santuoka nėra tik parašas. Tačiau toliau mano samprotavimai susipainioja, aš pasiklystu... Todėl prašau pagalbos. Ačiū.

Ieva, 19 metų, Vilnius
 

 

Ačiū už labai aktualų nūdienai klausimą. Be jokios abejonės, pasigilinus į dieviškąjį patvarkymą, supranti, kad Dievo požiūris į vyro ir moters ketinimą susieti savo gyvenimus, yra ypatingai rimtas, rimtesnis net už neretai taip skausmingai vertinamus tuos „nelemtus" parašus. Tai galime spręsti kad ir iš vienos Jėzaus ir fariziejų diskusijos šeimos klausimais: Fariziejai taip pat atėjo pas Jį ir, mėgindami Jį, klausė: "Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną?" Jis atsakė: "Argi neskaitėte, jog Kūrėjas iš pradžių ‘sukūrė juos, vyrą ir moterį', ir pasakė: ‘Todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona, ir du taps vienu kūnu'. Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria". Tada jie paklausė Jo: "O kodėl Mozė įsakė duoti skyrybų raštą, atleidžiant žmoną?" Jis atsakė: "Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Ir Aš jums sakau: kas atleidžia savo žmoną, - jei ne dėl ištvirkavimo, - ir veda kitą, svetimauja. Ir kas atleistąją veda, svetimauja (Mt 19, 3-9). Štai kokią išvadą padarė iš šalies šios diskusijos klausę mokiniai: jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai geriau nevesti. Akivaizdu, kad Viešpaties akimis, vyro ir moters sąjunga yra grindžiama didžiule atsakomybe ir įsipareigojimu vienas kito atžvilgiu. Ir, anot mokinių, jei nesi pasiruošęs atsakingai įsipareigoti, atsiduoti ir būti ištikimas vienam asmeniui visam gyvenimui, geriau apskritai pamesti mintis apie gyvenimo partnerį. Kodėl? Nes be šių vertybių neišvengsi ištvirkavimo arba svetimavimo, o tai Dievo akyse jau yra nuodėmė.

Taigi Jėzus atkuria nuo sukūrimo pradžios Kūrėjo įtvirtintas vyro ir moters intymios bendrystės (ne  tik fizine prasme) sąlygas. Pirmiausia, tai - vieno vyro ir vienos moters ryšys. Antra, tas ryšys numatomas visam likusiam gyvenimui, nes poros jungtuvėse dalyvauja pats Dievas - Jis sujungia du asmenis į vieną kūną, ir šią sąjungą nevalia žmogui išardyti. Negalima nepaminėti karštos meilės, apdainuotos Giesmių giesmės knygoje, dėl kurios tik ir yra įmanomas abipusis savęs pavedimas vienas kitam bet kuriomis gyvenimo aplinkybėmis visam laikui. Viešpats sutuoktinius mato kaip be galo artimus partnerius, draugus (Mal 2, 14), papildančius, praturtinančius vienas kitą. Tai išskirtinis ryšys, kurį apaštalas Paulius vadina didele paslaptimi ir gretina jį net su Bažnyčią ir Kristų siejančiu ryšiu (žr. Ef 5, 32). Laikui atėjus tokia ypatinga dviejų asmenų artybė iš Dievo malonės yra vainikuojama palikuonių susilaukimu, o kartu ir neapsakomai palaimingais naujais išgyvenimais, patyrimais, džiaugsmu. Dabar jau vyro ir žmonos meilė susilieja bendrai, naujai įgytai pareigai - iš jų kūno ir kraujo gimusios gyvybės puoselėjimui, besiformuojančios asmenybės visokeriopam ugdymui.

Taip trumpai galėčiau apžvelgti santuokos prigimtį. Šioje šviesoje Jūsų minimas „parašas" yra tiek neišvengiamas, tiek juokingas. Neišvengiamas, nes tai - gerai suprantamas įsipareigojimo, kuris būtinas kuriant šeimą, patvirtinimas šiuolaikinėje visuomenėje, o juokingas ta prasme, jog jei žmogus neįstengia padėti parašo, kaip pasižadėjimo partneriui būti šalia jo liūdesy ir džiaugsme, kaip galima tikėtis jo ištikimybės, palaikymo ir supratimo ištikus realioms negandoms. Vengiant padėti parašą užsitikrinamas „atsarginis išėjimas", mąstoma: „Jei nepatiks, pakelsiu sparnus ir išskrisiu laimės ieškoti kitur". 

Būtent nesuvokdama santuokos esmės, šiandieninė visuomenė leidžia sau kurti ir pateisinti įvairius bendro gyvenimo modelius, neatitinkančius biblinių santuokos nuostatų.

Viliuosi, kad šios mintys suteiks kiek daugiau šviesos ir aiškumo. Malonės Jums!

Pastorius Mindaugas Sakalauskas

Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas
Bendrinti: