418 | 2013 01 31 | Išankstinis išrinkimas

Esu tikinti ir jau esu sulaukusi daug atsakymų, tačiau šiuo metu mąstau: Dievas yra visagalis. Jis žino kiekvieno iš mūsų ateitį, žino ir mūsų pasirinkimus. Tai kodėl Jis pašaukia į žemę gimti tokį žmogų, kuris per visą savo gyvenimą neateina pas Dievą, neatsiverčia ir galiausiai taip ir baigia gyvenimą.

Jolanta


Jūs palietėte vieną iš Dievo paslapčių. Juk tai Jis sutvėrė šį pasaulį ir turi teisę leisti jame gyventi kiekvienam, kurį tik Jis panori pašaukti. Čia tiktų apaštalo Pauliaus žodžiai: Ak žmogau! Kas gi, tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui? (Rom 9, 20) ir Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo jėgą, didžiu kantrumu pakentė pražūčiai nužiestus rūstybės indus, kad apreikštų ir savo šlovės turtus gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė šlovei (Rom 9, 22-23).

Man atrodo, kad šiame laikiname pasaulyje Dievas leidžia gimti kiekvienam Jo išsvajotam žmogui (čia vertėtų apmąstyti šią Šventojo Rašto ištrauką: Dievas sukūrė visus žmones teisius, bet jie patys daug dalykų prasimano (Ekl 7, 29), nors Jis ir numato kiekvieno pasirinkimą. Ir tai suprantu kaip Kūrėjo suteiktą teisę ar malonę kiekvienam pabūti gyvu asmeniu, pasinaudoti (žmogiška) teise disponuoti savo valia, daryti pasirinkimus, išgyventi savo istoriją.

Kita vertus, į Dievą mes kiekvienas atsigręžėme ne todėl, kad buvome geresni už kitus, ne todėl, kad patys taip sugalvojome, bet tik todėl, kad Jis mus išsirinko ir pašaukė: Ne jūs mane išsirinkote, bet Aš jus išsirinkau (Jn 15, 16).

Taigi, Dievas turėjo teisę nepašaukti į šią žemę nė vieno žmogaus, nes Jis žinojo, kad visi klys ir darys bloga, kad nė vienas savo pastangomis Jo nesuras. Kitaip tariant, visi taip ir baigtume gyvenimą, jeigu ne Jo paslaptingas ir suverenus kai kurių išsirinkimas.

Ramybė jums!
Pastorius Romanas Semaška
 Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: