2009 04 05 I Dievo kūriniai

Kol kas niekas negalėjo atsakyti į mano klausimą. :) Man tik įdomu: jei pasirodytų, kad ateiviai iš tikrųjų egzistuoja, ar tai nereikštų, kad Dievo nėra? Arba jei atrastų kokį gyvą dinozaurą ir mokslininkai prikibtų prie Č. Darvino evoliucijos teorijos? Arba jei nustatytų, kad saulė sprogs dar šiame šimtmetyje ir paskutiniosios dienos nė nebus? Dėkui už vargą :)Kadangi visos Jūsų prielaidos yra su žodeliu „jei", tai ir vystyti konstruktyvią diskusiją yra sudėtinga. Be to, Jūs nepagrindžiate, kodėl vienu ar kitu atveju turėtų susvyruoti Dievo egzistencijos faktas. Tad ir apologizuoti Dievo egzistavimą nėra nei preteksto, nei pagrindo. Numanau, kad kaip tik dėl šios priežasties, o ne todėl, kad stigtų argumentų, kurie atremtų Jūsų minimus tariamus Dievo buvimo neiginius, niekas iki šiol ir negalėjo atsakyti į Jūsų klausimą.

Kita vertus, pasakytina, kad Dievo buvimo ženklai yra kur kas akivaizdesni nei žmonių išprotaujamos Jo nebuvimo prielaidos. Todėl išmintingiau būtų pirmiau ieškoti, kas patvirtina Dievą esant, o ne kas tariamai galėtų Jį paneigti. Pradėti būtų galima ir atidžiai įsižiūrint į mus supančią kūriniją, kuri kaip ištisas stebuklas liudija nors ir nematomą, tačiau neginčijamai egzistuojančią kūrybingą, išmanią, visagalę Kūrėjo, Dievo ranką.

„Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai apreiškė. Jo neregimosios ypatybės - Jo amžinoji galybė ir dievystė - nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo. Vadindami save išmintingais, tapo kvaili" (Rom 1, 18-22).

Nuoširdžiai linkiu tą ranką aptikti ir jos įsitverti!

Pastorius Mindaugas Sakalauskas
Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: