319 | 2011 03 07 | Ar dera Dievo prašyti?

Sveiki. Ar padoru Dievo prašyti palaiminimo turėt daugiau pinigų, susimokėt mokesčiams ir apskritai laisviau gyventi?
Ačiū.

Nedas,   31 m., Kėdainiai

 

Laba diena, atsakymą norėčiau pradėti anekdotu.

Ateina į bažnyčią melstis turtingas ir nepasiturintis žmogus. Turtingasis ir klausia vargšo:
- O, ko gi tu Dievo prašai maldoje?
- Na, prašau, kad Jis padėtų man kaip nors susimokėti už butą, už vaikų mokslą, senus tėvus išlaikyti ir kad duonai kasdienei liktų...
Turtuolis išsitraukia iš kišenės pundelį banknotų, paduoda jį nepasiturinčiam žmogeliui ir sako:
- Imk ir nekvaršink Dievui galvos dėl tokių smulkmenų!


 Taigi, kas vieniems atrodo smulkmenos, kitiems yra sunki našta. Viešpaties nurodytoje maldoje „Tėve mūsų“ yra ir tokie žodžiai: „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“ (Mato 6, 11). Kas gi ta kasdienė duona? Vienas pamokslininkas pastebėjo: jeigu Dievas norėjo, kad mes valgytume tik duoną, tai kodėl  Jis sukūrė bananus ir kitus skanius egzotinius vaisius? Kasdienė duona yra tai, kas mums reikalinga kasdien, taigi, manau, kalbama ne tik apie maistą, bet ir tai, kas reikalinga mūsų pragyvenimui, t. y. ir apie rūbus ir apie įvairius mokesčius. Jeigu mes turėtume pakankamai pinigų, nekiltų ir tokių klausimų - mes paprasčiausiai susimokėtume ir viskas. Tačiau, kai pinigų trūksta, kodėl gi nesikreipus į mūsų dangiškąjį Tėvą pagalbos, kad vienaip ar kitaip problemos išsispręstų? „Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta“ (Jokūbo 1, 5).

Paulius taip pat ragina mus nesirūpinti patiems, o maldoje išsakyti savo rūpestį ir naštą Dievui: „Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.    Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje<...> O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Filipiečiams 4, 6-7. 19).

Šventasis Raštas taip pat moko mus saugotis godumo, nepamiršti dėkoti už tai, ką jau turime, tačiau tikrai nėra blogai kreiptis į Dievą pagalbos vienu ar kitu klausimu. Juk ne veltui Jėzus mums apreiškia Dievą kaip besirūpinantį dangiškąjį Tėvą.„Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi duotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau  jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo“ (Mato 7, 9-11).
Sėkmės jums.
Atsakymą į kitą panašų klausimą galite paskaityti čia:                               http://www.btz.lt/article/articleview/2146/1/393               
      
Pastorius Gintautas Gruzdys
Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas
 

Bendrinti: