451 | 2013 07 12 | Egzorcizmas

Laba diena, neseniai rodė laidą, kurioje vienas kunigas išvarinėja demonus. Norėjau paklausti, ką Biblija sako apie tokius žmones? Ar verta ryžtis pasinaudoti tokio žmogaus paslaugomis? Jei ne, kaip padėti savo artimui, jei jį apsėdęs piktasis? Dėkoju už atsakymą.

Violeta, 34 m.

Laba diena, tikriausiai jūs matėte vieną iš laidų su katalikų kunigu, teologijos mokslų daktaru Arnoldu Valkausku. Jis - ne vienintelis, bet, ko gero, žiniasklaidos dėka labiausiai atpažįstamas ir žinomas katalikų bažnyčios atstovas, užsiimantis egzorcizmu. Pagal katalikų bažnyčios kanonus, šia praktika gali užsiimti tik aukštesnės hierarchijos leidimus gavę asmenys. Apie tai galite daugiau pasiskaityti specialiame jų puslapyje: http://www.egzorcistas.lt/.

Klausiate, ką apie tokius žmones sako Biblija. Naujajame Testamente skaitome, kaip Jėzus ne kartą  sudraudžia piktąsias dvasias (Mt 4, 20; 8, 16; 9, 33; Lk 8, 27-33 ir kt.). Taip pat skaitome, kad Jėzus suteikia tokią teisę ir savo mokiniams - pradžioje dvylikai (Mt 10, 8; Mk 3, 14-15; Lk 9, 1), o vėliau ir  septyniasdešimčiai (Lk 10, 1. 17-20). Dar kitoje Rašto vietoje skaitome, kad išvarinėjančių demonus yra ir ne tarp tų tiesiogiai pasiųstųjų, ir, beje, Jėzus jo veiklos nepasmerkia: Jonas jam tarė: ‚Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis‘. Jėzus atsakė: ‚Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!' (Mk 9, 38-40).

Na ir, perskaitę Evangelijos pagal Morkų pabaigoje užrašytus Jėzaus žodžius, galėtume galvoti, kad tai gali daryti visi, kas tikės: Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis (Mk 16,15-18).

Demonai paklūsta ne dėl kokių nors ypatingų tikinčiųjų savybių, bet dėl Jėzaus Kristaus vardo, kurį tikintys Dievu išpažįsta. Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes Tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje, - rašo apaštalas Jonas (1 Jn 4, 4). 

Taigi, iš vienos pusės, kiekvienas tikintysis gali melstis ir prašyti išlaisvinimo žmogui, kaip maldoje „Tėve mūsų“ ir nurodyta: „gelbėk mus nuo pikto“. Kita vertus, apaštalas Paulius Korinto tikintiesiems rašo apie skirtingas tarnavimo dovanas, viena iš kurių yra dvasių atpažinimas (1 Kor 12, 10). Tad, manau, visada verta pasitarti su dvasiniu patarėju. Galbūt jūsų artimui nėra tos numanomos apsėdimo problemos.

Kai išpažįstame Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir savo Gelbėtoju, mes tarsi leidžiame Jam atsisėsti mūsų širdies soste, ir kitos dvasios paprasčiausiai priverstos pasitraukti. Taigi, egzorcizmas, dvasių išvarymas, ne visada turi būti išoriškai labai dramatiškas.

„Egzorcizmas, kaip praktika, „Tikėjimo žodžio“ bažnyčiose nėra dažna, tačiau apskritai jos neneigiame ir išimtinais atvejais maldoje ji gali būti taikoma,“ - savo atsakyme apie spiritizmą rašo mūsų bendrijos vyresnysis  pastorius Giedrius Saulytis. Jo atsakymą rasite čia: http://www.btz.lt/lt/klausimai---atsakymai/1/2742

Galite perskaityti ir pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus atsakymą į klausimą apie egzorcizmą:
http://www.btz.lt/article/articleview/1244/1/393/

Pastorius Gintautas Gruzdys 


 Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: