459 | 2013 10 16 | Tikėjimo argumentavimas

Laba diena, esu tikinti, bet man visada sunku įtikinti kitus, kad Dievas yra. Tiesiog pritrūksta argumentų, arba jie būna lengvai nuginčijami. Kokie būtų svariausi argumentai, įrodantys Dievo egzistavimą?
Juk visi gražūs kūriniai dar neįrodo Jo buvimo netikinčiam žmogui. Gal žinot kokių istorijų, pasakojimų, kurie įkvėptų tikėti Dievu?

Rūta, 18 m.

 

Santykiai su Dievu pagal Raštą yra grindžiami tikėjimu, o ne regėjimu, racionaliais argumentais ar kitais empirinėmis juslėmis pamatuojamais dalykais. Mat jei Dievo buvimą būtų galima įrodyti faktais, logika ar neginčijamais dėsniais, tuomet reikštų, kad santykis su Dievu nėra tikėjimo, bet tiesiog pažinimo reikalas. Tačiau Raštas kalba apie tikėjimą ir ragina jį puoselėti. Čia atsiveria tikėjimo patyrimas, atnaujinto proto ir Dvasios darbas mumyse, o tai yra anapusybės pasireiškimas, kuriuo renkamės tikėti arba ne.

Labai dažnai tikėjimo ir netikėjimo diskusija remiasi išankstine (a priori) nuostata, iš anksto apsisprendžiant, kurią diskusijos pusę palaikyti. Netikintis stengiasi netikėjimo argumentus atremti, o tikintysis - tikėjimą įrodyti. Galime ginčytis iki mirties, tačiau jei žmogus apsisprendęs netikėti, jis ir netikės. Tuomet net ir geriausi argumentai jo neįtikins. O jei žmogus tiki, tuomet ir nedideli argumentai jį paveiks.

Kita vertus, reiktų pasakyti, kad tikėjimas dėl savo prigimties anaiptol netampa iracionaliu, neprotingu ar neargumentuotu. Tikėjimo pasaulis nėra iškreiptos logikos, bet nuostabiausios tvarkos ir racionalumo pasaulis. Apreiškimas pasaulį ir jo reiškinius atskleidžia Dievo žodžio apreiškimo bei atnaujinto proto šviesoje.

O kaip krikščionys turėtų paveikti netikinčius? Mano nuomone, Kristaus išpažinėjai netikinčiuosius turėtų stebinti ne triuškinamais argumentais ar jų gausa, bet Dievo pažinimu bei šventu gyvenimu, tai yra būdami tikintys, to tikėjimo paveikti ir pakeisti žmonės. Be abejo krikščionių tikėjimo liudijimo žodžiai bei apologetika lieka svarbūs, tačiau geriausiai šie argumentai išgirstami, kai yra patvirtinami nepriekaištingo gyvenimo.

Pastorius Ramūnas Jukna 


 Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: