464 | 2013 12 01 | Kas yra Dievas?

O kas yra tas Dievas ?
Ačiū,

Alfa

 

Laba diena,

atsakant į Jūsų klausimą, nelengva nuspręsti, kuri Dievo sąvoka, nors ir netobulai, bet vis tiek geriausiai nusako Dievo esmę. Galbūt ši? Dievas yra pats iš savęs, o visa kita yra atsiradę iš ko nors kito. Dievas yra nuo nieko nepriklausoma, iš savęs egzistuojanti esybė, iš kurios visa kita, kas yra, gavo savo buvimą. Kadangi tokia esybė yra ir turi būti amžina, o žmogaus protas yra ribotas, pažinimu negalime Dievo apimti. Tam reikalingas tikėjimas.

Iš esmės laikomasi dviejų nuomonių, kas yra pasaulis ir kaip jis atsirado. Materialistinio požiūrio atstovai mano, kad materija ir erdvė visada nežinia kodėl egzistavo, ir kad laimingo atsitiktinumo dėka atsirado mąstanti būtybė - žmogus - ir planetos, tarp kurių viena buvo palanki jam gyventi. Kitas požiūris - religinis. Anot jo, anapus pasaulio yra Kažkas, kuris jį ir sukūrė, taip pat sukūrė į save panašių būtybių, turinčių protą. Tas Kažkas turi sąmonę, tikslus. Taigi, jeigu pasaulį tokį padarė už jo glūdinti jėga, tai ji yra Šeimininkas, Dievas, kuri, anot vieno krikščionių autoriaus, žmoguje reiškiasi kaip dėsnis, raginantis elgtis teisingai ir verčiantis jausti atsakomybę už neteisingus poelgius.

Vis dėlto Dievas trokšta, kad mes pažintume Jį. Apie Dievą kalba Jo Žodis - Biblija. Paminėsiu tik porą ištraukų: Senajame Testamente skaitome, kad kai Jisai degančiame krūme apsireiškė Mozei, į Mozės klausimą, kas Jis esąs, atsakė: „Aš Esu, kuris Esu!“, o Naujajame Testamente suskamba toks prisistatymas: „Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis“.

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“. Tai vėlgi ištrauka iš Dievo žodžio. Jėzus - Dievo Sūnus žmogiška išvaizda - noriai prisiėmė visas mūsų nuodėmes ir patyrė žeminančią mirtį ant kryžiaus, kad mums būtų atleista ir mes galėtume sugrįžti į artimą bendrystę su Dievu Kūrėju - Dangiškuoju Tėvu. Dievas nori, kad pasitikėtume Jo stiprybe, meile, teisingumu, šventumu bei gailestingumu ir visa tai patirtume.

Pagarbiai,
diakonė
Elena Kaminskienė 


 Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas


 

Bendrinti: