502 | 2015 05 29 | Turino drobulė

Laba diena, ką galėtumėte pasakyti apie Turino drobulę?

Neringa, 36 m.


Sveiki, dėl Turino drobulės kyla daug įvairių diskusijų. Ne tik religinių, bet ir mokslinių, todėl interneto platybėse galima atrasti daug straipsnių ta tematika. Vikipedija pateikia informaciją, kad Turino drobulė datuojama XIV a. ir laikoma to amžiaus klastote. Daugiau apie tai galite skaityti http://lt.wikipedia.org/wiki/Turino_drobul%C4%97.

Svetainėje http://www.katalikuleidiniai.lt Tomas Viluckas surinkęs medžiagą apie Turino drobulę,  pateikė ją straipsnyje „Turino drobulė: neįmenama mįslė“. Ten minima daug atliktų įvairių mokslininkų tyrimų, kurie nustatė, kad drobulė kilusi II-I a.pr. Kr.-I a.po Kr. Kraujas ant drobulės išlikęs raudonas, dėl išsiskyrusio tulžies pigmento. O pačiam atvaizdui atsirasti reikėjo didelės ultravioletinių spindulių iškrovos. Tai siejama su Prisikėlimo stebuklu.

Jonas Paulius II yra pasakęs, kad „Turino drobulės atsiradimo paslaptis meta iššūkį mūsų intelektui“.Daugiau apie tai skaitykite čia.

Kai kurie mokslininkai mano, kad Turino drobulė gali būti Leonardo da Vinčio sukurta klastotė.

Dėl Turino drobulės žmonės pasiskirstė į dvi grupes: vieni mano, kad tai - klastotė, kiti tiki, kad tai - tikras audinys, kurį Juozapas iš Arimatėjos atnešė Jėzaus kūnui suvynioti (Jn 19, 38).

Dabartinę Romos katalikų bažnyčios poziciją išreiškia popiežiaus Pranciškaus žodžiai, pasakyti prieš jo ganytojišką kelionę į Turiną: „Viliuosi, kad drobulės pagerbimas visiems mums padės Jėzuje Kristuje atrasti gailestingąjį Dievo Tėvo veidą ir jį atpažinti visų brolių, ypač daugiausia kenčiančiųjų, veiduose.“

Šiandien pasaulyje Romos katalikų ir stačiatikių bažnyčiose tikrai nestokojama įvairių religinių relikvijų, šventųjų palaikų, kuriuos tikintieji garbina. Bet mes, evangelinio tikėjimo krikščionys, turime tikslų Dievo atvaizdą - Kristų (Hbr 1, 2-3) ir suvokiame, kaip svarbu Jame „atrasti gailestingąjį Dievo Tėvo veidą ir jį atpažinti visų brolių, ypač daugiausia kenčiančių, veiduose“.

Pastorius Darius Venslovas

Žiūrėti visas klausimų - atsakymų temas

Bendrinti: