Aukščiausia vieta

                                                                                                                         Pixabay.com nuotrauka

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“ (Kol 1,17).

Mano vyras į bažnyčią pakvietė pažįstamą. Po pamaldų jis pasakė: „Man patiko giesmės ir atmosfera. Bet aš vieno negaliu suprasti: kodėl jūs visi taip garbinate Jėzų?“ Mano vyras jam paaiškino, jog krikščionybė – tai nėra religija, o savitarpio santykiai su Kristumi. Be Jo krikščionybė neturi prasmės. Jėzus įėjo į mūsų gyvenimą ir jį pakeitė. Todėl mes drauge susirenkame ir šloviname Jį.

Kas yra Jėzus ir ką Jis padarė? Apaštalas Paulius į tai atsako Laiško kolosiečiams pirmame skyriuje. Dievo niekas niekada nėra matęs, bet Jėzus atėjo į žemę ir Jį apreiškė ir Jį atskleidė (Kol 1, 15; Jn 1, 18). Jis, Dievo Sūnus, numirė už mus ir išlaisvino mus nuo amžino pasmerkimo. Nuodėmė mus atskyrė nuo švento Dievo, todėl sutaikyti galėjo tik kažkas tobulas. Juo tapo Jėzus (Kol 1, 14. 20). Kitaip tariant, Jėzus mums davė tai, ko niekas kitas negalėjo duoti – prieigą prie Dievo ir amžinąjį gyvenimą (Jn 17, 3).

Kodėl Jis yra vertas tokios šlovės? Todėl, kad Jis nugalėjo mirtį. Jis savo meile ir auka užkariavo mūsų širdis. Jis kasdien mums duoda naujų jėgų. Jis yra mums viskas!

Todėl mes atiduodame Jam šlovę, nes Jis yra to vertas (to nusipelno). Mes Jį išaukštiname, nes tai yra Jo teisėta vieta. Teužima Jis mūsų širdyse aukščiausią vietą.  

Viešpatie Jėzau, Tu – mano Gelbėtojas ir mano Karalius. Aš noriu, kad Tu užimtum aukščiausią vietą mano gyvenime.

Jėzus yra mūsų garbinimo centras.

 

http://jezus.lt/news/1798/15/Auk%C5%A1%C4%8Diausia-vieta/

 

Bendrinti: