O kas po to?

„...ieškokite, ir rasite...“ (Lk 11, 9)

 

Ieškok, jei nesi radęs. „Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote...“ (Jok 4, 3). Jei prašai dalykų iš gyvenimo, o ne iš Dievo, „negerai prašai“, nes prašai iš troškimo realizuoti save. Kuo daugiau realizuosi save, tuo mažiau ieškosi Dievo. „... ieškokite, ir rasite...“. Imkis darbo – visą savo dėmesį ir interesus sutelk vieninteliam dalykui. Ar kada ieškojai Dievo iš visos širdies, ar tiesiog ėmei ir šūktelėjai Jam po tam tikrų emociškai skausmingų patyrimų? „...ieškokite, (susitelkite), ir rasite...“.

„Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! (Iz 55, 1). Ar esi ištroškęs, ar savimi patenkintas ir abejingas, ar tave taip tenkina tavoji patirtis, kad daugiau nieko nebenori iš Dievo? Patirtis yra durys, bet ne galutinis tikslas. Nestatykite savo tikėjimo ant patirties, nes tavo gyvenimas skambės netikra gaida, vien tik skleis kritiškos dvasios garsą. Atmink, kad kitam žmogui negali duoti to, ką pats radai, tačiau gali paskatinti jį to norėti.
 

„...belskite, ir bus jums atidaryta“ (Lk 11, 9). „Artinkitės prie Dievo...“ (Jok 4, 8). Beldi, o durys uždarytos, ir tau beldžiant širdis plaka tankiau. „Nusimazgokite rankas...“ (Jok 4, 8). Beldi garsiau, ir imi suvokti, kad esi nešvarus. „... nusivalykite širdis...“ (Jok 4, 8). Reikalas darosi vis asmeniškesnis – dabar jautiesi beviltiškai ir padarysi bet ką. „... raudokite...“(Jok 4, 9). Ar esi raudojęs ir šitaip Dievo akivaizdoje  atskleidęs sielvartą dėl savo vidinės būklės? Nebelieka nė kruopelės savigailos, vien širdį veriantis sunkumas ir nuostaba, kylanti pamačius, koks iš tiesų esi. „Nusižeminkite...“ (Jok 4, 10). Belsti į Dievo duris yra žeminanti patirtis – juk turi belsti kartu su nukryžiuotu vagimi.

„... beldžiančiam atidaroma“ (Lk 11, 10).

 

Oswald Chambers „Viskas Jo šlovei“


 

Bendrinti: