Gimusiam Jėzui

 

Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai

Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely...

Tarytum aušra tamsumoj suspindėjai, 

Žvaigžde Rytuose rodei ieškantiems kelią.

 

Prie Kūdikio lopšio išminčiai parklupo,

Nusilenkė piemenys, ganę bandas.

Pats Viešpats paskelbė arkangelo lūpom:

– Štai gimė jums Kristus! Jis – Gelbėtojas!

 

Į žemę giesmėm angelų palydėtas

Trapus kūdikėlis – bet Dievo Sūnus!

Valdovas, kuriam nesuradome vietos,

Po Kryžiaus šešėliu mums davęs Namus.

 

Dangaus numylėtasis, Viešpatie didis,

Nuolankiai užgimęs mažu vaikeliu,

Pasveikintas būk! Tegul džiūgauja širdys,

Pagirdytos Tavo šaltinių gilių.

 

Iš autorės poezijos rinkinio „Kitokia meilė“, 2014

 

Bendrinti: