Nebijokite

Nebijokite

(Evangelija pagal Luką 2, 10)

 

Šis angelo žodis padrąsina, kad Karalius gimė dėl drebančių baimėje, kuriems ir priklauso Karalystė. Jiems bus skelbiama tai, ką angelai pranešė vargingiems, išsigandusiems piemenėliams: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą.“ Šis džiaugsmas siūlomas kiekvienam, bet jį geba priimti tik baiminga sąžinė ir apsunkusi širdis. Mano pamokslas skiriamas tiems, kurie priklauso Jam. Jiems ir skelbiu gerą žinią. Argi ne nuostabu, kad džiaugsmas yra arčiausiai tų, kurių sąžinė labiausiai sunerimusi?

 

Pasaulis jaučiasi laimingas, džiugus, kai nestinga duonos ir žuvies, daiktų ir pinigų, galios ir šlovės. Liūdna ir prislėgta širdis tetrokšta ramybės bei paguodos ir žinojimo, kad Dievas linksta prie jos. Kai nuliūdusi širdis atranda ramybę ir paguodą, jos džiaugsmui negali prilygti niekas pasaulyje. Geroji žinia skelbiama prislėgtoms sąžinėms, todėl angelas sako: „Klausykis manęs, liūdna ir prislėgta širdie, nešu tau gerąją naujieną. Jis atėjo į žemę ir tapo žmogumi ne tam, kad įmestų tave pragaran, ne tam Jis buvo nukryžiuotas ir už tave mirčiai atiduotas. Jis atėjo tam, kad jūs džiūgautumėte.“ Kai norėsite geriau suprasti Kristų ir suvokti, kas Jis yra, atminkite angelo žodžius – Jis yra „didis džiaugsmas“. Tebus palaiminti tie, kurie širdyje laikosi šių žodžių ir supranta jų prasmę. Jie atras stiprybę.

 

Iš Kalėdų pamokslo 1531 m. WA 34/2:505

 

Parengta iš knygos „Martynas Liuteris. Kasdien Tave garbinsiu“, 2017

Bendrinti: