Vakar

„Tačiau neskubėkite eidami... nes VIEŠPATS eina jūsų priešakyje, o jūsų užnugaris – Izraelio Dievas“ (Iz 52, 12).

Apsauga nuo vakar. „Ir Dievas atranda tai, kas jau praėjo“ (Mok 3,15)¹. Metams baigiantis, nekantriai laukiame to, ką Dievas turi numatęs ateičiai, ir vis dėlto, linkstame sunerimti, prisiminę tai, kas buvo vakar. Mūsų dabartinį mėgavimąsi Dievo malone gali sumenkinti prisiminimai apie vakarykštes nuodėmes ir klaidas. Bet Dievas yra mūsų vakarykščių dienų Dievas ir leidžia, kad atmintis apie jas mūsų praeitį paverstų dvasinio augimo tarnyste mūsų ateityje. Dievas mums primena apie praeitį, kad mus apsaugotų nuo itin paviršutiniško saugumo dabartyje.

Apsauga rytoj. „VIEŠPATS eina jūsų priešakyje... “. Tai maloningas apreiškimas – Dievas išsiųs savo pajėgas ten, kur mums nepavyko to padaryti. Jis ir toliau stebės, kad tos pačios klaidos mums nepakištų kojos, kaip be jokios abejonės nutiktų, jei Jis nebūtų mūsų „užnugaris“. O Dievo ranka siekia toli į praeitį, kad sutvarkytų visas mūsų sąžinės naštas.

Apsauga šiandien. „Tačiau neskubėkite eidami...“. Įžengdami į naujus metus, nepasiduokime audringam užmaršaus džiugesio skubotumui ar impulsyvaus nerūpestingumo mitrumui. Išeikime su tvirta žinojimo galia, kad Izraelio Dievas yra mūsų priešakyje. Mūsų vakarykštėse dienose glūdi sulaužyti ir neatšaukiami dalykai. Tikra tiesa, jog ten glūdi neišnaudotos galimybės, kurios nebegrįš, tačiau Dievas gali mūsų destruktyvų nerimavimą paversti konstruktyviu atsidėjimu ateičiai. Lai praeitis ilsisi, bet lai ji ilsisi saldžiame Kristaus glėbyje.

Palikime sulaužytą, neatšaukiamą praeitį Jo rankose ir kartu su Juo ženkime į nenugalimą ateitį.

 

¹ Red. past.: Citata paimta iš Biblija. Šventasis Raštas. Brookfield, II, 1988.

 

Oswald Chambers „Viskas Jo šlovei“

Bendrinti: