Malda Naujiesiems metams

Ši pasaulinio evangelisto Billy Grahamo malda buvo publikuota leidinyje „The Saturday Evening Post“ 2008 metais, tačiau ši malda kaip anksčiau taip ir dabar išlieka ne mažiau aktuali:

Mūsų Tėve ir mūsų Dieve, 
prasidėjus Naujiesiems metams mes prašome Tavo vedimo ir Tavo dalyvavimo mūsų gyvenimuose. 
Kiekvienas iš mūsų turi svajonių ir planų Naujiesiems metams, tačiau tik Tu žinai, kas mums yra paruošta. Tik Tu mums dovanoji jėgą ir išmintį, kad mes galėtume įveikti mūsų laukiančius išbandymus. Padėk mums nuolankiai sekti Tavo keliais, pasitikėti Tavimi ir ieškoti Tavo artumo per visus ateinančius metus. 


Dienomis, kai ateitis atrodo neaiški, neleisk mums užmiršti apie Tavo nekintančią meilę. 
Neišvengiamais nusivylimų ir dvasinių kančių momentais padėk mums kreiptis į Tave paguodos. 
Išbandymų metu ir pasireiškiant mūsų savivalei, padėk neišklysti iš kelio ir suteik jėgų nepaisant visko pasielgti teisingai.

Kai mes per daug susirūpinę savo reikalais, primink mums apie skausmus ir neteisybę bei padėk parodyti užuojautą ir supratimą tiems, kuriems to reikia. Tegul mes elgsimės pagal psalmę: „Viešpatie, pamokyk mane savo nuostatų kelio, tai iki galo jo laikysiuos.“ (Psalmė 119, 33)

Dėkojame Tau už praėjusius metus ir už tai, kad Tu buvai toks geras mums – geresnis, nei mes to nusipelnome. Tegul Tavo gerumas ir malonė nepasimiršta, bet atveda mus į atgailą ir į gilesnius santykius su Tavimi. Būk mūsų gyvenimų centras. 

Dėkojame už viską, ką Tu mums pažadėjai ateinančiais metais. Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus, kurio mirtimi mes išpirkti, o prisikėlimu esame įsipareigoję šiame ir amžinajame gyvenime, vardu, amen.

 

www.jezus.lt

 

 

Bendrinti: