Karalius per amžius

Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats.“
(Apreiškimo knyga 19, 16) 

 

Tiesiog stebėtina, kaip greitai gyvenime viskas mainosi. Galbūt šiandien apmąstai, kas nutiko metų pradžioje ir kiek visko įvyko iki šios dienos. Bėdos, dėl kurių graužeisi aną sausį, liko tik blausus prisiminimas, o palaiminimai ir galimybės, kurios atrodė visiškai neįmanomos, atsivėrė taip staiga ir netikėtai.

Jei dėmesį sutelksi tik į nuolatinę gyvenimo kaitą, greičiausiai pasijusi nesaugus ir neužtikrintas dėl ateities. Bet jei apmąstysi absoliučią Dievo ištikimybę, pasireiškusią visame kame, pasijusi tikrai padrąsintas ir įkvėptas.
 

Nors šie metai baigiasi, Dievas nesibaigia – Jis ir toliau išlieka visavaldis. Leiskis šios tiesos paguodžiamas, toliau žengdamas į laukiančią nežinomybę. Tavo dangiškam Tėvui jokia bėda nėra per didelė ar per sunki. Jis yra tavo tobulas Vedlys, išmintingai vedantis į pergalę, kad ir kas nutiktų. Ištikimoji Jo meilė niekada nesibaigia.
 

Laikrodžio dūžiams žymint Naujuosius Metus, džiaukis, kad Tas, kuris visuomet buvo, yra ir bus Karalius, toliau pasilieka su tavimi. Tai faktas, kuris niekada nepasikeis.

 

Viešpatie, ačiū, kad visuomet esi su manimi. Kitąmet padėk man dar geriau Tave pažinti. Amen.

 

 

Iš spaudai rengiamos knygos „Čarlzas Stenlis. Kasdieniai skaitiniai – Jo artume...“

 

Bendrinti: