Jei nebūtų Dievo...

Trumpam pamąstykite, kokia būtų žemė, jei joje nebūtų Dievo?

Jūs manote, kad ir dabar žmonės pakankamai žiaurūs? Bet įsivaizduokite, kokie mes būtume be Dievo!

Manote, kad ir dabar esame kaip žvėrys vieni kitiems? Bet įsivaizduokite šį pasaulį be Šventosios Dvasios!

Jūsų manymu, pasaulyje vis daugiau vienatvės, kaltės ir nevilties, tačiau įsivaizduokite gyvenimą be Jėzaus prisilietimo.

Be atleidimo.

Be vilties.

Be gerumo darbų.

Be meilės žodžių.

Be maisto, duodamo Jo vardu.

Be giesmių Jo šlovei.

Be darbų Jo garbei.

Jei Dievas atimtų savo angelus, savo malonę, amžinybės pažadą ir savo tarnus, koks būtų pasaulis?..

 

Iš Max Lucado knygos „Malonė šiai akimirkai“

Bendrinti: