Namas ant uolos

 

„Užėjus potvyniu, srovė atsimušė į namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo pastatytas ant uolos“ (Lk 6, 48).

Kelis metus pragyvenę naujai pirktame name, mano draugai pastebėjo, jog svetainė ima smukti. Suskeldėjo sienos, o langas nebeatsidarinėjo. Paaiškėjo, jog kambarys buvo pristatytas prie namo vėliau ir neturėjo pamatų. Norint pašalinti problemą, teko kelis mėnesius pasidarbuoti. Statybininkai šiek tiek pakėlė sienas ir išliejo tvirtą betono pamatą.

Kai darbai buvo baigti, aš atėjau į svečius ir beveik nepastebėjau skirtumo. Tačiau aš supratau, kad pamatai yra labai svarbūs.

Tai susiję ir su dvasiniu gyvenimu.

Jėzus pasakė palyginimą apie išmintingus ir neprotingus statybininkus, norėdamas parodyti, kaip reikia įgyvendinti Jo mokymą (Lk 6, 46-49). Tas, kuris klausosi ir vykdo Jo žodžius, panašus į žmogų, kuris pastatė namą ant tvirto pagrindo. Kai ima šėlti stichijos, namas lieka nepajudinamas. Tokio krikščionio tikėjimas nesusvyruos.

Todėl mes galime būti ramūs žinodami, jog klausydami ir paklusdami Jėzui, turėsime tvirtą tikėjimo pagrindą savo gyvenime. Skaitant Šventąjį Raštą, nuolat meldžiantis ir bendraujant su kitais krikščionimis, mes įgyjame tvirtus tikėjimo pamatus. Kai mus užklups sunkumų, kartėlio ir nusivylimo audros, mes išstovėsime tikėjime. Gelbėtojas mums suteiks reikiamą pagalbą.

Viešpatie Dieve, aš noriu statyti savo namą ant uolos. Tavo Žodis man suteikia išminties ir jėgos. Parodyk, ką dar turiu pataisyti, kad tapčiau tvirta tikėjime.

Klausydamiesi ir paklusdami Jėzui, įgyjame tvirtą pagrindą mūsų gyvenimui.

 

http://jezus.lt/news/1763/15/Namas-ant-uolos/

 

Bendrinti: