Nepaliaujama tarnystė

„Danieliau! Gyvojo Dievo tarne! Ar tavo Dievas, kuriam nepaliaujamai tarnauji, galėjo tave išgelbėti iš liūtų?“ (Dan 6, 20).

Psichologas Bendžaminas Blumas (Benjamin Bloom) tyrinėdamas jaunų žmonių talentų ugdymo klausimą, ištyrė 120 garsių asmenybių – sportininkų, menininkų, mokslininkų. Jis nustatė, kad visi jie turėjo vieną bendrą bruožą: jie daug laiko praleido intensyviai treniruodamiesi ir praktikuodamiesi savo srityse.

B. Blumo tyrimai parodė, jog augimas bet kurioje gyvenimo srityje reikalauja disciplinos. Tai liečia ir gyvenimą su Dievu. Mums reikia ugdyti įprotį kasdien su Juo bendrauti. Tokiu būdu mes galėsime augti tikėjime.

Danielius yra puikus pavyzdys žmogaus, kuris dvasinį gyvenimą padarė savo prioritetu. Dar jaunystėje jis ėmė daryti išmintingus ir pasvertus sprendimus (Dan 1, 8). Kiekvieną dieną jis reguliariai „melsdavosi ir dėkodavo savo Dievui“ (Dan 6, 10). Matydami Danieliaus uolų siekį artintis prie Dievo, aplinkiniai žmonės suprasdavo, kad Danielius yra tikras tikintysis. Karalius Darijus jį pavadino „Gyvojo Dievo tarnu“ (Dan 6, 20) ir du kartus pasakė, kad jis „nepaliaujamai“ tarnauja Dievui (Dan 6, 16. 20).

Kaip Danieliui, taip ir mums visiems reikia Dievo. Kaip gera žinoti, kad Jis veikia mumyse. Tik mes turime atsidėti bendravimui su Juo (Fil 2, 13). Tad stokime kasdien Viešpaties akivaizdon ir tikėkime, kad su Juo praleistas laikas grįš mums vis augančia meile ir mūsų Gelbėtojo pažinimu (Fil 1, 9-11).

Dangiškasis Tėve, dėkoju už privilegiją Tau tarnauti. Padėk man reguliariai bendrauti su Tavimi ir augti Tavo pažinimu.

Laikas praleistas su Dievu, mus pakeičia.

http://jezus.lt/news/1762/15/Nepaliaujama-tarnyst%C4%97/

Bendrinti: