Rasti kelią namo

„Kuris (Dievas) guodžia mus kiekviename mūsų sielvarte, kad mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda, kuria patys Dievo guodžiami“ (2 Kor 1, 4).

Kartais kelionė gyvenimo keliu pasidaro tokia sunki, kad mes prarandame viltį. Atrodo, jog mus supančiai tamsai niekada nebus galo. Kai taip buvo mūsų šeimoje, žmona po bendravimo su Dievu atėjo pas mane ir pasidalino, kad padarė naują atradimą: „Aš manau, jog Dievas nori, kad kai ateis šviesa, mes neužmirštume to, ko mes išmokome šioje tamsoje“.

Tą pačią mintį apaštalas Paulius rašo Antrame laiške korintiečiams (1 sk.) po to, kai jis aprašė sunkumus, kuriuos jis su draugais patyrė Azijoje. Apaštalas norėjo, kad korintiečiai suprastų, kaip Dievas padeda savo vaikams. Jis mus paguodžia, - sako Paulius, - kad mes galėtume išmokti paguosti kitus (2 Kor 1, 4). Išmėginimuose apaštalas drauge su savo bendradarbiais išmoko pamokas, kurias paskui galėjo panaudoti, kad paguostų kitus krikščionis. Taip pat Dievas elgiasi ir su mumis, jeigu tik mes esame pasiruošę klausytis. Jis panaudoja problemas, kad išmokytų mus tarnauti kitiems.

Gal jūs dabar taip pat esate tamsoje? Tuomet pasidrąsinkite Pauliaus žodžiais ir patirtimi. Patikėkite, Dievas kaip tik dabar nukreipia jūsų žingsnius. Jis įdeda į jūsų širdį savo tiesas, kad jūs vėliau galėtumėte jomis dalintis su tais, kurie atsidurs panašiose aplinkybėse. Jūs jau buvote ten ir žinote, kaip rasti kelią namo.

Dangaus Tėve, padėk tiems, kurie kenčia šiandien, kad jie galėtų pamatyti ir suprasti, jog Tu esi mylintis ir esi drauge net pačiomis tamsiausiomis valandomis.

Niekuomet neužmirškite to, ką jūs išmokote būdami tamsoje.

 

http://jezus.lt/

Bendrinti: