„Praeities pakeisti negalite – galite pakeisti ateitį“

Išaugau krikščionių šeimoje, bet pastaruosius dešimt metų buvau atsitraukęs nuo Dievo.  Maniau, kad esu laimingas, bet dabar suprantu, kad „priėjau kelio galą". Manau, kad pjaunu tai, ką sėjau... Turbūt jau per vėlu [grįžti pas Dievą]? Ką jūs manote? - S.G.

Vienintelė nuodėmė, kurios Dievas negali atleisti yra tai, kai žmogus atsisako prašyti Jo atleidimo.  Dievas mus myli, ir nesvarbu, ką esame padarę, Jis nori atleisti mums ir priima mus savo namuose.  Tiesa yra Biblijos pažadas:  „Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių" (1 Jn 1, 9).

O galiausiai, kokias kitas pasirinkimo galimybes turite? Juk jau esate „priėję kelio galą" - ir dėkoju Dievui, kad supratote tai. Tačiau jeigu neieškosite Dievo atleidimo, šiame aklagatvyje praleisite visą savo likusį gyvenimą. Ir visą amžinybę. Tačiau niekur Biblijoje nerašoma, kad Dievas norėtų, kad jūs ten pasiliktumėte! Jeigu Jis būtų to norėjęs, nebūtų siuntęs savo Sūnaus, kad Jis mirtų už mūsų nuodėmes. Bet Kristus atėjo ir mirė už jus, ir tiesiog dabar Jis pasirengęs priimti jus ir jums atleisti.

Ar pamenate Jėzaus palyginimą apie sūnų palaidūną? (Galite jį perskaityti Lk 15, 11-32.) Panašiai kaip ir jūs, šis sūnus nusigręžė nuo savo šeimos ir Dievo, patikėjo velnio melu, kad laimę galima rasti gyvenant nuodėmėje ir pateisinant save. Tačiau metui atėjus jis suprato klydęs - o kai jis grįžo namo, tėvas priėmė jį ir jam atleido.

Nelaukite kito laiko - gręžkitės į Kristų.  Negalite pakeisti praeities - galite pakeisti ateitį. Viešpats gali pastatyti jus į naują kelią, kuris prasidės šiandien.

Parengta pagal BGEA rubriką „Billy Grahamo atsakymas" http://www.billygraham.org/
Bendrinti: