Arčiau Tavęs, Jėzau

Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu (2 Pt 3, 18).

 

Parašyta: „Aukite malone“. Ne tik viena malone, bet visomis malonėmis. Aukite pačia svarbiausia malone – tikėjimu. Tikėkite pažadais tvirčiau nei kada nors anksčiau. Tegul auga tikėjimo pilnatvė, pastovumas, paprastumas. Taip pat aukite meile. Prašykite, kad jūsų meilė didėtų, stiprėtų, taptų praktiškesnė, darytų įtaką kiekvienai minčiai, žodžiui ir poelgiui. Teauga ir jūsų nuolankumas. Siekite būti nusižeminę ir labiau suvokti, kad esate niekas. Augdami žemyn, šaknydamiesi nuolankume, stenkitės taip pat stiebtis aukštyn – dar labiau priartėti prie Dievo savo maldomis ir nuoširdžiai bendrauti su Jėzumi. Te Dievas Šventoji Dvasia leidžia jums „augti Viešpaties ir Gelbėtojo pažinimu“. Kas neauga Jėzaus pažinimu, nenori būti palaimintas. Pažinti Jį yra „amžinas gyvenimas“. O tobulėti Jo pažinimu – tai tapti vis laimingesniu. Kas aistringai nenori labiau pažinti Kristaus, Jo dar visai nepažįsta. Kiekvienas, pabandęs vyno, trokš jo vėl; taip pat Kristus, nors tikrai patenkina troškulį, bet apetito ne panaikina, o dar labiau sužadina. Jeigu jūs pažįstate Jėzaus meilę – kaip stirna geidžia vandens šaltinių – jūs trokšite didesnių meilės gurkšnių. Jeigu nenorite Jo pažinti geriau, tuomet Jo nemylite, nes meilė visada šaukia: „Arčiau, arčiau“. Kristaus nebuvimas yra pragaras, Jėzaus artumas – dangus. Nelik pasitenkinęs, bet nuolatos stenkis artimiau pažinti Jėzų. Siek labiau pažinti Jį per Jo dievišką prigimtį, per bendrumą su Jo žmogiškumu, per Jo užbaigtą darbą, mirtį, prisikėlimą, per šlovingą Jo užtarimą dabar ir per Jo būsimą karališką atėjimą. Tvirtai prisišliek prie kryžiaus ir pasilik tyrinėti Jo žaizdų paslapčių. Didėjanti meilė Jėzui ir tobulesnis Jo meilės suvokimas geriausiai liudija, kad mes augame malone.

 

C. H. Spurgeon

 

Bendrinti: