Būkite drąsūs

                                                                                                                                                            Pixabay.com nuotrauka

 „Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsus: aš nugalėjau pasaulį“ (Jn 16, 33).

 

Apie krikščionišką gyvenimą įprasta manyti, kad tai nuo visų vargų apsaugotas gyvenimas. Tačiau iš tiesų krikščioniškas gyvenimas yra apsaugotas varguose, o tai visiškai ne tas pat. „Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy... neištiks tavęs žala, nepalies tavęs palapinės nelaimė (žr. Ps 90, 1-10), - tai vieta, kurioje esi vienas su Dievu.

Jei esi Dievo vaikas, tikrai patirsi vargų, tačiau Jėzus sako, kad neturėtume nustebti, kai jie ištiks. „Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį“. Jis sako: „Jums nėra ko bijoti“. Dažnai tie patys žmonės, kurie iki išganymo nebuvo linkę kalbėti apie savo vargus, atgimę iš naujo ima skųstis ir nerimauti, nes neteisingai įsivaizduoja, ką iš tiesų reiškia gyventi šventojo gyvenimą.

Dievas mums neduoda visa nugalinčio gyvenimo – Jis duoda gyvenimą, mums nugalint. Gyvenimo įtampa mus sustiprina. Jei nebus įtampos, nebus ir stiprybės. Ar prašai Dievą, kad duotų tau gyvenimą, laisvę ir džiaugsmą? Jei nenori priimti įtampos, Jis tau jų duoti negali. Bet kai tik susidursi su įtampa, tuojau pat gausi stiprybės. Įveik savo nedrąsumą ir ženk pirmąjį žingsnį. Tada Dievas duos tau peno: „Nugalėtojui aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio...“ (Apr 2, 7). Visiškai atiduodamas save fiziškai, išvargsti. Tačiau kai atiduodi save dvasiškai, įgauni jėgų. Dievas niekuomet mums neduoda jėgų rytdienai ar kitai valandai, o tik to momento įtampai įveikti. Esame gundomi vargus pasitikti vadovaudamiesi savo sveika nuovoka, tačiau šventasis gali „būti drąsus“ netgi tuomet, kai atrodo esąs įveiktas vargų, nes pergalė neįmanoma visiškai niekam, išskyrus Dievą.

 

Oswald Chambers „Viskas Jo šlovei“

 

Bendrinti: