Duokite, ir jums bus duota

 „<...> kas girdo, pats bus pagirdytas“

Patarlių 11, 25

 

Šioje eilutėje mums pateikiama didinga pamoka: norėdami gauti, turime duoti, norėdami sukaupti, turime dalinti, norėdami patys būti laimingi, turime laiminti kitus, norėdami tapti dvasiškai stiprūs, turime stiprinti kitus. Girdydami kitus, atsigerti patys. Kaip? Kai stengiamės būti naudingi kitiems, mumyse atsiveria daug naujų sugebėjimų. Mumyse yra paslėptų talentų ir snaudžiančių sugebėjimų, kurie išryškėja, kai pradedame juos naudoti. Mes net patys nežinome, kiek turime jėgų, kol nepradedame kovoti Viešpaties kovų ar kopti į sunkumų kalnus. Mes neįsivaizduojame, kiek mumyse švelnios užuojautos, kol nenušluostome našlės ašarų ar nepaguodžiame našlaičio.

Mokydami kitus, dažnai patys pasimokome. Kiek daug nuostabių pamokų galima išmokti prie ligonio lovos! Mes einame mokyti Šventojo Rašto tiesų, bet su apmaudu pastebime, kad žinome labai mažai. Bendraudami su paprastais šventaisiais, patys išmokstame geriau pažinti Dievo kelius ir aiškiau suvokiame dieviškas tiesas. Girdydami kitus, tampame nuolankūs. Atrandame tiek daug malonės ten, kur jos visai nesitikėjome, pamatome, kad tas suvargęs šventasis žymiai pranoksta mus pažinimu. Tarnaudami kitiems, patys būname paguosti. Kai stengiamės pradžiuginti kitus, pralinksmėja ir mūsų širdys. Mes kaip du žmonės sniego pūgoje: kai vienas priglunda prie šąlančiojo, savo kūnu sušildydamas ir draugą ir save, ir išgelbsti abiejų gyvybę. Vargšė našlė iš Sareptos atidavė visus savo kuklius išteklius, kad pamaitintų pranašą, ir nuo tos dienos niekad nebepatyrė stygiaus. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu.

 

C. H. Spurgeon „Rytas ir vakaras. Kasdieniai skaitiniai“.

Rugpjūčio 21 d. Rytas

 

Bendrinti: