Mintys apie maldą

Malda man didelė paslaptis. Neslėpsiu – ne viskas gerai sekasi. Mane persekioja kaltės šešėlis, jog

meldžiuosi nepakankamai. Tikriausiai taip ir yra, bet dar didesnė bėda, kad šis šešėlis užslenka ant

nuostabaus Viešpaties paveikslo. Gal Dievas skaičiuoja maldoje praleistas minutes, gal kritiškai sveria

kiekvieną pasakytą žodį? Kartais sunku patikėti, kad Tėvas laukia manęs be priekaišto, jog buvau Jį

pamiršęs, kviečia džiaugsmingai bendrystei net kai jaučiuosi visai nedvasingas. Jis neskaičiuoja maldos

valandų, nesveria žodžių, netaiso kalbos klaidų, bet myli tobula Sūnaus meile, kurioje liepsnoja šventa

maldos dvasia. Kadaise Jėzaus mokiniai paprašė juos išmokyti melstis. Prašau, išmokyk ir mane....

 

Darius Širvys

Bendrinti: