Jo pergalės šauklys

„Vieną naktį Viešpats regėjime prabilo Pauliui: „Nebijok! Kalbėk ir netylėk!“ 
Apaštalų darbų 18, 9

Senovės Korinte tikinčiųjų gyvenimas tikrai nebuvo rožėmis klotas. Tai buvo uostamiestis, į kurį keliauninkai suplūsdavo iš viso tuometinio pasaulio. Deja, mieste viešpatavusi laisvos prekybos dvasia kartu pritraukdavo ir daug netikusių pagoniškų ritualų, būta daug palaidumo ir nedorybės.

Tačiau tuo pačiu Korintas buvo miestas, kuriam labai reikėjo Evangelijos. Jis galėjo tapti puikiu strateginiu centru gerajai išgelbėjimo naujienai plisti, todėl Dievas ten ir nusiuntė Paulių. Nepaisydamas pasipriešinimo, apaštalas mieste ištikimai skelbė jam patikėtą žinią. Galbūt panašiai jautiesi ir tu? Gal esi ten, kur daugelis nusiteikę prieš Evangeliją? Bičiuli, nepasitrauk iš Viešpaties tau patikėtos vietos ir neslėpk savo tikėjimo. Tėvas puikiai žino tavo situaciją. Jis supranta tavo baimes, žino apie tavo nesėkmes ir priešus.

Būk drąsus ir paklusk, toliau mokydamas Jo tiesos. Tu esi Jo pasiuntinys tiems, kam labiausiai reikia išganymo žinios. Tau, kaip ir Pauliui, Viešpats suteiks sėkmę atliekant visus Jo paskirtus darbus.

Viešpatie, leisk man būti šviesa tamsoje, nešti Evangeliją tiems, kam jos labiausiai reikia. Padėk išlikti arti Tavęs ir paklusti, kad kiti būtų išgelbėti. Amen.

Jo artume... drąsiai skelbk Dievo išgelbėjimą.

/Č. F. Stenlis/

Žurnalas "Gyvieji šaltiniai"

https://www.facebook.com/search/top?q=%C5%BEurnalas%20%22gyvieji%20%C5%A1altiniai%22

Bendrinti: