Kas yra šitas?

Artėja Velykos – didžiausia viso krikščioniškojo pasaulio šventė, o siaučia koronavirusas... Pasaulį sukausčiusi mirties baimė, bet Dievo baimė yra stipresnė. Ir nors didelė dalis pasaulio yra karantine ir ne visi tiki, kaip tiki krikščionys, daug žmonių vis tiek ruošiasi Velykoms. Kai kam šios šventės – zuikučių, kiaušinių, bobučių pyragų ar pavasario šventė, bet tikroji šventės esmė yra Jėzaus Kristaus prisikėlimas!

Skaitau Evangelijos pagal Matą 21 skyrių (kviečiu ir jus jį perskaityti!) ir matau, kad tie, kurie tik girdėjo, ką Jėzus darė to meto Izraelyje, bet patys nebuvo su JUO susitikę, buvo priblokšti, kai Jėzus pasirodė Jeruzalėje, jodamas ant asilaičio: Didžiulė minia tiesė drabužius ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: „Osana Dovydo Sūnui! Palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ Jam įėjus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas yra šitas?“ (Mt 21, 8–10).

Kas yra šitas, kad net mirties baimei siaučiant, pasaulis minės JO prisikėlimą? Taip, Šventasis Raštas sako: Pasaulio liūdesys gimdo mirtį (2 Kor 7, 10), tačiau artėjančių Velykų žinia, net kai kuriems ir nesuvokiant, kas tai yra, kviečia juos švęsti... švęsti Velykas. Matome, kad žinia apie Kristų (nors daug švenčiančiųjų to nė nesupranta) gimdo žmonėse norą gyventi, švęsti, džiaugtis... Ar ne taip yra ir su mumis? Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis (2 Kor 7, 10).

Kas yra šitas? – tai klausimas, į kurį norisi pasauliui atsakyti: Jeigu patikėsi tuo, kas JIS yra, tavo širdyje gims atgaila, kuri atneš išgelbėjimą iš mirties baimės, bet svarbiausia – suteiks išgelbėjimą iš nuodėmių ir Amžinojo gyvenimo viltį. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus vardo (Jn 3, 16–18).

Kas Jis yra? Jis – Gelbėtojas, nešantis ne mirties baimę, ne pasmerkimą, bet tikėjimą, paguodą ir gyvenimo ramybę. Jėzus Kristus yra Ramybės kunigaikštis (Iz 9, 6).

Taigi, atmetę visokį blogį, <...> lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui, jeigu tikrai paragavote, koks Viešpats yra maloningas (1 Pt 2, 1–3).

Kviečiu pamąstyti, kas Jis yra, o supratus, kas Jis yra, papasakoti tai pasauliui...

Išlikime sveiki Kristuje.

 

Giedrius Ažukas