Malda ir žodis

Sunku atsieti žodį nuo maldos, nes maldas sudaro žodžiai. Galbūt tiksliau būtų atskirti žodžius, kuriuos kontroliuojame patys, ir žodžius, kuriems paklūstame. Kalbėdami apie žodį, evangelikai dažnai pabrėžia būtent tokią kontrolę, t. y. interpretaciją, aiškinimą, pritaikymą. Tai labai svarbu, tačiau ne tas pats, kas pavesti save Dievo žodžiui.

Panašiai galima pasakyti ir apie maldą. Melsdamiesi galime kontroliuoti, interpretuoti, aiškinti. Tačiau viliuosi, kad vis dėlto savo maldose (kaip ir kurdami meną) visų pirma siekiame paklusti Dievui.

Galbūt žodis „paklusnumas“ – per stiprus. Paklusnumą ir nuolankumą įvairiausiais būdais galime suvokti neteisingai, tačiau mūsų meilė Kristui ir Kristaus meilė mums yra visai kas kita. Tad gal tiksliau būtų sakyti – laisvas savojo „aš“ atidavimas iš meilės kitam ir troškimo būti kartu.

Tim Basselin (Medijos menų ir šlovinimo docentas, Dalaso teologijos seminarija)

Bendrinti: