„Viešpats, tavo Gydytojas“

„Viešpatie, pagydyk mane, tai būsiu sveikas <...>“. Jeremijo 17, 14

„Aš mačiau jo kelius ir išgydysiu jį“.  Izaijo 57, 18*

 

Gydyti dvasios negalią – išimtinė Dievo teisė. Kūno negalavimus gali išgydyti žmonės, bet ir tuomet visa garbė turi būti atiduodama Dievui, kuris vaistus padarė veiksmingus, o žmonėms suteikė išminties, kaip gydyti ligas. Tačiau dvasios negalavimus gydo vienintelis Gydytojas – Jis tvirtina, kad tai Jo teisė. „Aš užmušu ir atgaivinu, sužeidžiu ir gydau.“ Vienas iš Viešpaties vardų – Jehovah-Rophi, t. y. „Viešpats, tavo Gydytojas“. „Aš išgydysiu tavo žaizdas“ – tai pažadas, kurį davė ne žmogus, bet amžinasis Dievas. Psalmininkas, prisiminęs šį pažadą, meldėsi Viešpačiui: „Viešpatie, išgydyk mano skaudančius kaulus“. „Išgydyk mano sielą, nes nusidėjau prieš Tave.“ Šventieji šlovina Viešpaties vardą, nes „Jis gydo visas mūsų ligas“. Tas, kuris žmogų sukūrė, gali jį atgaivinti. Jis, sukūręs mūsų prigimtį, gali ją iš naujo ir perkurti. Kokia nepaprastai guodžianti mintis, kad Jėzuje „kūniškai gyvena visa Dievybės pilnatvė“! Mano siela, nesvarbu, kokia liga sirgtum, didysis Gydytojas gali išgydyti tave. Jis – Dievas, kurio jėga beribė. Ateik pas Jį aptemusiomis nuo nesuvokimo akimis, šlubuodamas dėl dvasinio išsekimo, nusvirusiomis silpno tikėjimo rankomis, karščiuojantis nuo susierzinimo ar krečiamas sielvarto drugio. Ateik toks, koks esi, nes Jis – Dievas, kuris išgydys visas tavo negalias. Neįmanoma nuslopinti gydančios jėgos, plūstančios iš Jėzaus, mūsų Viešpaties. Legionai demonų bandė pasisavinti jėgą, priklausančią mūsų mylimam Gydytojui, bet jiems nei karto nepavyko. Jis išgydė visus savo pacientus praeityje ir gydys visus ateityje. Ir tu, mano drauge, būsi tarp jų, jei Juo pasitikėsi.

 

C. H. Spurgeon „Rytas ir vakaras. Kasdieniai skaitiniai“.

 

Bendrinti: