Mūsų gyvenimo namas

 

Jėzus Kristus sako:
„Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos.“
Evangelija pagal Matą 7, 24

 

Prieš tai Jėzus kalba apie didelius „šventuosius“, kurie daro stebuklus ir didžiai pranašauja. Bet jie patys stovi centre, daro stebuklus, turi pranašišką žodį – viskas sukasi aplink juos. Nežinau, kodėl jie gali daryti stebuklus, bet žinau, kad Jėzus jų nepasiuntė ir nepažįsta. Saugokitės didelių pranašų, kurie priverčia žmones nuo jų priklausyti!
Žmogus, tikintis Jėzumi, yra nuolankus. Jis sako, kad Jėzus padarė stebuklą ir išgydė. Kai jis turi pranašystę, sako: man atrodo, kad Dievas norėtų pasakyti šiuos dalykus… Jėzus yra dėmesio centre, o ne žmogus. Žmogus yra nuolankus ir pagerbia Jėzų.
Tokie žmonės ieško Jėzaus! Nuolankiems žmonėms Viešpats patiki dideles užduotis. Žmonėms jos visada atrodo per didelės, bet Viešpats jiems padeda. Kaip gerai!
Mūsų gyvenimo namas neturėtų būti grindžiamas mūsų garbe ar mūsų „aš“. Jis gali saugiai stovėti tik ant Jėzaus pamato ir atlaikyti bet kokią gyvenimo audrą.
Jei pasitiki Jėzumi, kartais eisi per laukines dykumas, per akmenynus, uolas, kalnus, tamsius miškus ir audringas jūras. Bet JIS laiko. JIS niekada tavęs nepaleis. Mums, krikščionims nepažadėta, kad viskas seksis ir kad nepatirsime jokių sunkumų ir baimių. JIS pažadėjo: „Aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos.“ Ir jis laikosi pažado.
Mūsų gyvenimo name yra daug erdvių ir kambarių. Vienas iš jų yra privatus gyvenimas, tada laisvalaikio kambarys, vienas skirtas vaikams, kitas – darbui, dar kitas – santuokai… Kiekvienoje mūsų gyvenimo srityje, kiekviename iš šių kambarių Jėzus nori būti Viešpačiu ir viską taip sutvarkyti, kaip Jam (ir mums) patinka. Patikėkime Jam visas gyvenimo sritimis! JIS jas labai palaimins, ir tu pats tapsi dideliu palaiminimu! Neuždaryk nė vieno kambario ir nesakyk: „Tai MANO.“ JIS nori visur būti Viešpačiu. Pasitikėk Juo!
Ir kai mūsų gyvenimas baigiasi, JIS yra kartu. Net mirštant mūsų gyvenimas yra pastatytas ant uolos, nes JIS yra kartu, laiko mūsų ranką ir pasiima mus į ramybę. Mes nejausime šaltos mirties, bet būsime pernešti į kitą pusę. JIS yra kartu, JIS tai pažadėjo ir tikrai laikysis savo žodžio. Amen!!!

 

Ačiū, Jėzau, Tu esi šalia! Tau galiu be baimės patikėti visą savo gyvenimą, nes Tu manimi rūpiniesi. Dabar aš noriu būti Tau atviras! Visas mano gyvenimas, visi mano gyvenimo kambariai turi priklausyti Tau, viskas, tikrai viskas! Tu esi Viešpats, kuris mane myli.

 

https://lt.devotions.eu/2019/02/21/musu-gyvenimo-namas-2019-02-21/

 

 

Bendrinti: