Šviesa tamsoje

                                                                                                                  Pixabay.com nuotrauka

O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. 
Pradžios 1, 2–4

Pirmas dalykas, kurį Dievas padarė, tai sukūrė šviesą. Tamsos negalima tiesiog „išjungti“ arba pašalinti, reikia atnešti šviesą ir taip išvyti tamsą. Šviesą galima išjungti, tamsos ne. Tamsa yra visur, kur nėra šviesos. Ir šešėliai yra ten, kur mažai šviesos.
Atnešti šviesą, apšviesti, degti – tai Dievo savybės. Slopinti šviesą, gesinti ugnį, klaidinti ir painioti, o ne apšviesti – tai būdinga tamsai. Dievas yra šviesa, velnias yra tamsa ir bėga nuo šviesos.
Su Jėzumi į pasaulį atėjo šviesa, bet tamsa jos nepriėmė. Bet tiems, kurie ją priėmė, Jėzus suteikia galią tapti Dievo vaikais.
Šviesa yra viltis. Šviesa – tai saulėtekis, nauja diena; sena praėjo, viskas tapo nauja.
Gamta atspindi šią dvasinę tikrovę ir mes galime daug sužinoti apie Dievo charakterį ir esybę. Šviesa –  vien šviesa, be jokio šešėlio, be jokio neaiškumo – toks yra Dievas.
Tamsa, neviltis, chaosas, melas, sumišimas, vienatvė, pavydas, nesantaika, godumas ir karas – tai priešas. Kiek žmonių gyvena tamsoje, kiek gyvena prietemoje!
Jėzus atėjo ir JIS nori atnešti šviesą į širdį ir gyvenimą. Ir JIS tai gali! Naują viltį, naują gyvenimą, atleidimą už seną gyvenimą ir apvalymą, laisvę, džiaugsmą... Jis visa tai atsineša.
Pirmasis Dievo kūrimo aktas buvo šviesa. Taip yra ir mūsų gyvenime: visų pirma, Dievas sukuria šviesą, ir mes Jį pripažįstame. Tada ateina viltis, tiesa, džiaugsmas ir dangiškoji ramybė. O, kaip gerai, kad Jėzus atėjo! JIS yra Ramybės kunigaikštis!

Ačiū, Jėzau, kad Tu atvedei mane į šviesą. Be Tavęs nebuvo daug vilties. Bet dabar aš esu su Tavimi. Kaip tai gerai!

 

https://lt.devotions.eu/2019/02/19/sviesa-tamsoje-2019-02-19/

 

Bendrinti: