Prisikėlimo galybė

[...] jį (pažadą) Dievas įvykdė mums, [...] prikeldamas Jėzų (Apaštalų darbai 13, 33).

 

Tuščias Jėzaus kapas – tai gražus priminimas, kad visa, ką Dievas tau pažadėjo, yra tiesa ir būtinai išsipildys. Niekas – net kapas – neužkirs Jam kelio ir nesukliudys ištesėti tau duoto žodžio (žr. Izaijo 55, 11).

Bičiuli, Jėzus prisikėlė iš mirties! Nuodėmė – ta baisi jėga, kuri laiko tave sukausčiusi, – po prisikėlimo nebeteko savo galios. Žiaurūs ir neįveikiami priešai jau nugalėti, o prisikėlimo galia tau, gyvojo Dievo vaikui, skirta amžinai (žr. Efeziečiams 1, 18–21).

Todėl apsvarstyk, kas šiandien kliudo Dievui ištesėti tau duotą pažadą? Ar tavo kelyje pasitaikiusios kliūtys didesnės už nuodėmę ar mirtį? Ar yra tokių problemų, kurioms reikėtų didesnės galios, nei buvo išlieta per prisikėlimą?

Tu žinai atsakymą – mūsų Viešpačiui ne per dideli jokie sunkumai ir iššūkiai. Todėl pasitikėk Juo žinodamas, kad Jis išpildys tai, ką pažadėjo.

 

Jėzau, dėkoju Tau už tai, kad leidi semtis nepaprastos Tavo galybės. Tau nesudėtingi sunkumai, kuriuos šiandien patiriu. Dėkoju, kad esi mano Gelbėtojas. Amen.

 

Čarlzas F. Stenlis „Jo artume... 365 mintys“

 

 

Bendrinti: