Tirti save

„Patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save! Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini?“ 
2 Korintiečiams 13,5

Dievo Žodis kviečia krikščionis reguliariai ištirti savo tikėjimą. Tai reiškia atidžiai peržvelgti savo gyvenimą ir įsivertinti: ar aš dar esu Kristuje? Tikintieji turėtų patys sau užduoti svarbius ir atvirus klausimus. Kaip antai. Kaip man sekasi sekti paskui Kristų? Ar aš skaitau ir vertinu Dievo Žodį? Ar jį apmąstau, bandau suprasti ir pritaikyti kasdieniame gyvenime? Ar kokie nors dalykai mano gyvenime netampa stabais, nustelbiančiais meilę Kristui? Koks mano asmeninis santykis su tikėjimo bendruomene? Ar aš jaučiuosi ir esu vietinės bažnyčios dalimi, esu įsitraukęs į jos gyvenimą ir tarnystes? Ar savo širdyje nepuoselėju nuoskaudų ir nusivylimų žmonėmis? Ar neslepiu nematomų, slaptų nuodėmių ir troškimų?

Save tirti pirmiausia turėtume asmeninėje maldoje. Nurimę ir kiek atsiriboję nuo dienos rūpesčių, turėtume atvirai pažvelgti į save. Jei aptinkame nuodėmes ir nusižengimus, Evangelija kviečia tai išpažinti, atgailauti bei naujai pasišvęsti Kristui. Tą patį praktikuoti esame kviečiame ir bendrose pamaldose, kai susirenkame ir per bendrą maldą, giesmių giedojimą, Dievo žodžio klausymą, atgailą, tikėjimo išpažinimą, Komunijos šventimą atnaujiname savo santykius su Dievu.

Panevėžio evangelinė bažnyčia

#tikėtipatirtiirkeistis

#kasdiensuKristumi

Bendrinti: