Ženklas

„Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį.“
Išėjimo 12,7

Žydų tautos išėjimas iš vergystės yra vienas didingiausių įvykių, kada nors nutikęs visos žmonijos istorijoje. Dievas palenkė galingo pagonių karaliaus valią bei galią ir išvedė vergų ir prispaustųjų tautą į Pažado žemę.

Tą naktį, kai Egiptą ištiko lemiama paskutinė Dievo neganda, po kurios žydai ir pakilo išeiti, jiems buvo įsakyta paaukoti jauną avinėlį. Jo krauju žydai turėjo patepti savo gyvenamų namų durų staktas bei skersinį. Tai buvo ženklas, kad žydai tiki Dievu ir Jo išvedimu, kad jie paklusta Dievo nurodymams, kad jie yra Dievo tauta.

Įdomu, kad šis kraujo dėmės ženklas ant durų turėjo mažiausiai tris reikšmes. Pirma, tai buvo ženklas patiems žydams. „Aš ir mano šeima paklustame tikėjimui“ - tokia nuostata žydai aukojo avinėlį ir jo krauju tepė savo namų duris. Jie ne tik klausėsi Mozės žodžių, bet tikėdami jais, juos vykdė. Tai buvo ženklas jiems patiems - MES esame Dievo tauta.

Antra, tai buvo ženklas Dievui ir Jo angelui. Apie vidurnaktį naikinimo angelas ėjo per Egiptą ir aplankė visus namus. Atlygis už bedievystes, kraugerišką neapykantos, naikinimo bei išnaudojimo kultūrą ištiko visus, kurie kraujo ženklo ant savo namų neturėjo. Žydai tepė avinėlio krauju namų staktas, kad parodytų Dievui - mes esame DIEVO tauta.

Trečia, tai buvo ženklas egiptiečiams. Kai žydai paliko Egiptą ir apleido savo ilgametį kraštą bei namus svetimoje žemėje, po kurio laiko egiptiečiai atėjo į tas vietas. Jie apžiūrinėjo, vertino, apmąstė savo negandas, žydų tautos elgesį, papročius, įvertino, ko neteko žydams sėkmingai pabėgus iš vergystės. Jie rado paliktus namus ir tvartus, nemažai ūkio padargų, paliktų daiktų, nebaigtų statinių ir kitokių daugiau ar mažiau reikšmingų niekučių. Vienas dalykas turėjo patraukti jų dėmesį, tai ant kiekvienų žydų namų pasikartojantys ženklai. Paaukoto avinėlio kraujo dėmės ant durų staktų. Dievas įsakė aukoti avinėlį ir jo krauju tepti durų staktas kaip ženklą likusiems egiptiečiams - MES ESAME DIEVO TAUTA.

Po dviejų tūkstančių metų Jėzus Kristus, kaip Dievo Avinėlis, buvo paaukotas ant kryžiaus. Šiandien Jo krauju nuplaunamos visos nuodėmės, atleidžiami visi nusikaltimai, jei tik prašome atleidimo Jo vardu. Jis yra amžinasis Dievo tautos Vadovas, kuris veda savo tautą į amžiną išgelbėjimą. Tikėjimas į Kristų ir Jo auką bei to tikėjimo ženklai - Krikštas ir Komunija yra liudijimas sau, Dievui ir pasauliui - aš priklausau Dievui, o mes esame Jo tauta.

 

Panevėžio evangelinė bažnyčia

 

#tikėtipatirtiirkeistis

#kasdiensuKristumi

Bendrinti: