Tėvai, mokykite vaikus paklusti

Šiuo rašiniu prašau krikščionių tėvų mokyti savo vaikus paklusti. Mane jaudina, kai matau, kaip vaikai  nereaguoja į tėvų prašymus, bet nesulaukia tokio savo elgesio pasekmių. Dažnai du ar net tris kartus tėvai liepia vaikui sėsti, stoti, eiti ar ką atnešti, bet, kai vaikas vis tiek neklauso, galiausiai tėvai juokaudami jį „paperka“. Tačiau kažin ar taip jie sulauks pageidautino elgesio.

Šį straipsnį parašyti mane paskatino du įvykiai. Vienas iš jų - 13-ečio berniuko, Andžio Lopezo, mirtis Kalifornijoje, kai policininkai pamanė,jog vaikas grasina juos nušauti. Vėliau paaiškėjo, kad berniukas grasino žaisliniu šautuvu. Policija du kartus liepė berniukui mesti ginklą, tačiau šis nepakluso ir nutaikė ginklą į policininkus. Tuomet policininkai iššovė.

Nežinau situacijos smulkmenų, ar berniukas girdėjo įsakymą mesti ginklą, todėl negaliu teigti, kad jis tikrai buvo neklusnus. Tačiau noriu kalbėti ne apie mažąjį Lopezą. Noriu paraginti pamąstyti: „O kas, jeigu...?“ O jei vaikis girdėjo policininkų paliepimą, bet jį ignoravo? Jei taip ir buvo, šis nepaklusimas kainavo jam gyvybę. Tokia yra nepaklusnumo valdžiai kaina.

Auklėjimo tragedija

Visai neseniai skrisdamas lėktuvu tapau tokios auklėjimo tragedijos liudininku. Stebėjau, kaip mama „ruošė savo vaiką būti nušautam“...

Sėdėjau jiems už nugaros. Vaikui galėjo būti kokie septyneri metai. Jis žaidė skaitmeninius žaidimus. Skrydžių palydovė pranešė, kad lėktuvo kilimo metu visi elektroniniai prietaisai turi būti išjungti. Berniukas savo planšetės neišjungė. Jo mama to ir nereikalavo. Eidama pro šalį stiuardesė paprašė berniuko išjungti planšetę, tačiau jis toliau žaidė. Mama tylėjo. Stiuardesė sustojo prie jų ir pasakė, kad berniukas turi atiduoti planšetę mamai. Tada berniukas išjungė planšetę, tačiau, vos stiuardesė atsisėdo į vietą, jis vėl ją įsijungė ir, lėktuvui kylant, toliau žaidė. Mama tam neprieštaravo. Tada ir pagalvojau: „Ji ruošia šį vaiką būti policijos nušautam.“

Išsivaduokite iš kvailos tėvystės

Netikinčiųjų ignoravimas ir tingumas man suprantamas - tai galiu paaiškinti dvasiniu aklumu. Tačiau krikščionių aplaidumas mane glumina. Kodėl mes nereikalaujame, kad vaikai paklustų, o jei to ir prašome, bet paklusnumo nesulaukę, mes nuleidžiame rankas? Kas už viso to slypi, nežinau. Tačiau gal šios devynios pastabos padės tėvams ištrūkti iš tingios tėvystės.

1. Nurodymas, kad vaikai turi paklusti tėvams, yra užrašytas Biblijoje

Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga (Ef 6, 1). Beprasmiška būtų manyti, kad Dievas liepė vaikams klausyti tėvų, tačiau tėvams neliepė reikalauti iš vaikų paklusnumo. Mūsų darbas ir pareiga yra išmokyti vaikus šlovingo paklusnumo viršesnių, kuriems Dievas suteikė valdžią, atžvilgiu. Mažiems vaikams tėvai atstoja Dievą, ir pavojinga mokyti vaikus ignoruoti Dievo įsakymus. Tai, galima sakyti, - gyvenimo ir mirties klausimas.

2. Paklusnumas yra naujos sandoros, Evangelijos kategorija

Paklusnumas nėra tik įstatymo reikalavimas, tai - Evangelijos kategorija. Paulius sako, kad jam Evangelijos skelbimo tikslas - padaryti klusnias tikėjimui visas tautas (Rom 1, 5). Jis sakė: Juk nedrįsčiau ko nors pasakoti, ko Kristus nebūtų per mane nuveikęs, kad pagonys paklustų žodžiu ir darbu (Rom 15, 18).

Pauliaus siekė paimti nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui (2 Kor 10, 5). To jis reikalavo ir iš bažnyčių: Kas nepaklustų mūsų laiško žodžiams, tokį įsidėmėkite ir nebendraukite su juo (2 Tes 3, 14).
Tėvai, kurie nemoko savo vaikų paklusti Dievo paskirtoms valdžioms, ruošia juos gyvenimui, kuris nebus paremtas Dievo žodžiu - jame nebus Evangelijos, kurią jie nori perduoti.

3. Įmanoma išmokyti vaikus paklusti

Graudu stebėti tėvus, kurie neklusnių vaikų akivaizdoje elgiasi lyg būtų bejėgiai. Dievas reikalauja, kad vaikai paklustų, nes tėvai gali paklusnumo reikalauti. Net ir mažiems vaikams, žinoma, atsižvelgiant į jų amžių, galima veiksmingai parodyti, ko jiems negalima liesti, paaiškinti, kodėl negalima kandžiotis, stumdytis ar klykti. Jūs esate už juos didesni, tad išnaudokite šį pranašumą, kad išgelbėtumėte juos džiaugtis gyvenimu, o ne pasmerktumėte savanaudiškumui.

4. Paklusnumo reikia mokyti namuose, įprastose situacijose, tuomet vaikai paklus ir viešumoje

Kodėl viešumoje vaikai yra nesuvaldomi, dažnai paaiškina štai kas - namuose jie nėra mokomi paklusti. Greičiausiai manoma, kad daug dalykų namuose nėra verti „rimtesnio mūšio“: tėvams paprasčiau patiems ką padaryti, nei skirti laiko ir pamėginti sutramdyti vaiko užsispyrimą. Tačiau tuomet vaikai ima galvoti, kad paklusnumas yra pasirinktinas dalykas, ir ne tik namuose - visur. Nuosekliai reikalaudami paklusti namuose padėsime vaikams deramai elgtis ir viešumoje.

5. Taip, tai reikalauja pastangų, bet dėl paklusnumo tikrai verta pasistengti

Jei liepiate vaikui gulėti, o jis keliasi, paprasčiau yra pasakyti eik miegoti, nei keltis ir įveikti tokį vaiko neklusnumą. Aš suprantu, kad ir tėvai pavargsta. Reikalavimas paklusti kainuoja - tai pareikalauja tiek fizinių, tiek emocinių jėgų. Paprasčiau ir lengviau yra leisti elgtis vaikams, kaip jie nori. Tačiau, kokios tokio nuolaidžiavimo pasekmės? Vaikai tampa nekontroliuojami ir nepaklūsta net tuomet, kai tai yra labai svarbu. Jie supranta, „kaip viskas veikia“: „mama yra bejėgė, o tėtis - mulkis...“ Jie žino, kada jūs „sprogsite“ ir į jūsų žodžius žiūri nerimtai. Deja, tai neša rūgščius vaisius visiems. Tačiau jei skirsime laiko ir mokysime vaikus  paklusti, tai atneš saldžių vaisių patiems vaikams, tėvams ir aplinkiniams.

6. Jūs galite nutraukti iš kartos į kartą besitęsiantį nefunkcionalumą

Viena iš priežasčių, kodėl tėvai nereikalauja disciplinos iš savo vaikų, yra tai, kad ir jų tėvai niekada to nereikalavo. Tėvai yra kilę iš dviejų tipų šeimų: pasyviosios arba piktos. Jie žino, kad nenori piktai auklėti savo vaikų, todėl vienintelis alternatyvus jiems žinomas auklėjimo būdas yra pasyvus auklėjimas. Gera naujiena - tai galima pakeisti! Skaitydami Bibliją ir klausydami kitų žmonių išmintingų patarimų, tėvai gali išmokti, kas yra įmanoma, kas liepiama, kas yra išmintinga ir kaip kantriai, ramiai, bet tvirtai ir mylint, remiantis Evangelija, to pasiekti.

7. Maloninga tėvystė veda vaikus nuo išorinio prie džiaugsmingo paklusnumo

Vaikai turi išmokti paklusti dar prieš pradėdami paklusti per tikėjimą. Vėliau, kai vaikai susimąstys apie  tikėjimą, paklusnumas, kurio jie išmoko dėl baimės, apdovanojimo ar pagarbos, bus natūrali jų tikėjimo išraiška. Kvaila nereikalauti paklusnumo, vaikui dar nepasirinkus tikėjimo kelio. Tai nepadeda bėgant ilgą distanciją, o palieka gilias įpročio nepaklusti provėžas, kurias tikėjimas ne užpildo, o tik dar labiau pagilina.

8. Vaikai, kurių tėvai reikalauja jų klausyti, yra laimingesni

Šeimose, kuriose tėvai nedrausmina vaikų, užauga ne nuolankūs vaikai, bet padaužos. Šalia tokių vaikų nesinori būti, o ir jie patys nėra laimingi. Jie yra reiklūs ir įžeidūs. Jų „laisvė“ nėra palaiminimas nei jiems, nei aplinkiniams. Jie tokie laisvi kaip laivas be šturvalo. Jie tampa savo kaprizų aukomis. Anksčiau ar vėliau tiems kaprizams bus užkirstas kelias, ir tada jiems teks pažinti ir vargą, ir kančią. Duok Dieve, kad tai nebūtų mirtinas susidūrimas su policija.

9. Paklusnumo reikalavimas nėra tobulumo reikalavimas

Kadangi tėvai vaikams pristato ir atspindi Dievą, kol jie nepažįsta Jo per Evangeliją, mes, tėvai, rodome vaikams ir gailestingumą, ir teisingumą. Ne už kiekvieną nepaklusnumo atvejį reikia bausti. Kartais tiesiog atkreipiame vaikų dėmesį, pabarame ar tai praleidžiame. Viskas priklauso nuo situacijos. Konkrečių taisyklių nėra. Tačiau iš mūsų, tėvų, auklėjimo vaikai turi suprasti, kad Dievas yra ryjanti ugnis (Hbr 12, 7. 29), taip pat - kad Jis kantrus ir lėtas pykti (1 Tim 1, 16). Abiem atvejais - disciplinos ir kantrybės - tikslas yra nuovokus, laimingas ir kruopštus paklusnumas. Tai yra Dievo pažinimo per Kristų vaisius.

Tėvai, jūs galite to siekti ir pasiekti. Žinau, tai - nėra lengva. Skyriau tam daugiau nei 60 procentų savo gyvenimo. Tačiau šį procesą lydi dieviška malonė, ir jums bus gausiai atlyginta.

www.desiringgod.org
vertė Raimonda Jašinauskienė
Bendrinti: