Vyro vaidmuo šeimoje

Jeigu nori gerų permainų savo šeimoje, pirmiausia pasikeisk pats. Supratimas, ką reiškia „būti vyru“, amžiams bėgant sulaukė daug klaidingų aiškinimų. Paskutiniame šimtmetyje dėl evoliucijos teorijos visuotinio pripažinimo ir kitokių ideologinių judėjimų ši problema tapo dar sudėtingesnė.

Kadangi viskas atsirado atsitiktinai ir savaime – taip moko evoliucionistai, – žmogus nebėra atsakingas už tai, ką jis daro. Kitaip sakant, jis gali gyventi taip, kaip jam išeina. Tokio žmogaus gyvenimo principu tampa malonumai ir siekis patenkinti savąjį „ego“.

Tačiau Biblija skelbia, kad viską sutvėrė Dievas, taip pat ir visą gyvojo pasaulio rūšių įvairovę (Pr 1, 20–26). O tai reiškia, kad kiekviena rūšis turi savo paskirtį. Tam prieštaraujantys neigia Dievą-Kūrėją ir mano, kad jų tikslas – malonumų paieškos. Jie užpildo savo vidinę tuštumą kitais dalykais: ideologija, pramogomis ir pan. – tuo, kas ne visada žmogui yra geriausia.

Biblija piešia kitokį vyro vaidmenį – vyras turi vadovauti savo šeimai. Tačiau būti vadovu nereiškia būti „diktatoriumi“. Viską reikia daryti su meile, o tai nėra taip paprasta. Ar ne todėl Dievas sako: Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save (Ef 5, 25). Dievo paliepimai yra tarytum turėklai, padedantys išstovėti ten, kur be jų paslystume ir sukluptume. Vyras turi būti ir švelnus, ir tvirtas; tvirtas, bet mylintis. Išlaikyti pusiausvyrą ne visada lengva. Kai kurie vyrai bijo būti per griežti, bet kartu baiminasi būti per švelnūs ir taip prarasti „šeimos galvos“ pozicijas. Tada dažniausiai jie tyli, kai reikia daryti sprendimus, arba virsta „ugnikalniais“, kai reikia patylėti. Galiausiai vyras tampa abejingas, nenori prisiimti atsakomybės už šeimą. Jam šeima tarytum nebeegzistuoja, todėl jis bando save išreikšti darbe, panirdamas į laisvalaikio pomėgius arba, blogiausia, vartodamas alkoholį ir pan. Toks vyras jau sunkiai pajėgia nubrėžti kryptį šeimos gyvenimui, o nesprendžiamos problemos tik gilėja. Galiausiai, nusivylusi žmona ima kritikuoti vyro požiūrį ir elgseną, kol tas pasijunta visiškai užguitas ir pasimetęs.

Kita priežastis, dėl kurios vyrai vengia savo pareigų ir nežino, kaip tinkamai elgtis vienu ar kitu atveju, yra ta, kad jų tėvai niekada nebuvo jiems geras pavyzdys šeimoje, arba tėvai anksti mirė.

Kristus – pavyzdys mums

Vyro meilės žmonai pavyzdys yra Kristaus meilė Bažnyčiai, dėl kurios Jis atidavė savo gyvybę. Kristus padarė viską, kad Jo Bažnyčia būtų garbinga, be dėmės ir raukšlės (plg. Ef 5, 27). Tam negalime likti abejingi.

Vyro dovana savo žmonai – jo meilė, kuri gali reikštis skirtingais būdais, veiksmais ir žodžiais! Kada paskutinį kartą nupirkote žmonai gėlių? Kada dviese ėjote pasivaikščioti arba į kavinę? Kada paskutinį kartą pasakėte žmonai, kad ją mylite? O gal esate kaip šis vyras, kuris, sudalyvavęs seminare apie santuoką, į klausimą, ką per seminarą išmoko, atsakė: „Supratau, kad turiu žmonai pasakyti, jog ją myliu“. Ir pridūrė: „Sakiau jai, kad myliu, prieš 31 metus, ir nuo to laiko nebuvau jai daugiau to sakęs.“ Jo žmonai, kuri tuo metu stovėjo šalia jo, veidu riedėjo ašaros. Tai buvo džiaugsmo ašaros, nes ji pagaliau išgirdo tuos žodžius, bet, neabejotinai, tos ašaros išreiškė ir liūdesį dėl prabėgusių metų skausmo, kurį sukėlė vyras, daugiau galvojantis apie save nei apie savo sutuoktinę.

Daugeliui vyrų sunku išreikšti savo giliausius jausmus. Būti atviram ir pasakyti apie savo meilę nėra paprasta, tačiau mes neturime kito pasirinkimo, nes esame pašaukti atsakyti į mūsų žmonų poreikius.

Kai kurie vyrai net nepastebi, kad jų žmona buvo pas kirpėją arba pakeitė kvepalus. Jeigu taip nutiko jums, verta susirūpinti. Meilė nėra vien jausmas, tai – kasdienis apsisprendimas. Laiške efeziečiams (Ef 5, 25) skaitome: Jūs, vyrai, mylėkite žmonas. Tai – įsakymas. Dievas liepia mums mylėti, nesvarbu kokios   aplinkybės mus supa, ką jaučiame, nes besiremiantis tik savo jausmais žmogus panašus į žmogų, statantį sau namus ant smėlio: jausmai ateina ir praeina. Kai kurie psichologai teigia, jog mūsų emocijos kinta kas 30 minučių. Bet jeigu valingai paklusime įsakymui, ateis ir jausmai. O priešingu atveju problemų neišvengsime.

Meilė – tai įsipareigojimas sutuoktiniui

Kartą kažkas manęs paklausė: „Įsivaizduok situaciją: dega butas, o viduje liko tavo žmona ir tavo motina. Laiko išgelbėti turi tik vienai iš jų. Ką rinktumeisi?“

Nemažai santuokų išyra, nes sutuoktiniai neteisingai supranta, kas yra santuoka. Pradžios knygos 2 skyriuje pasakyta: Vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu. Tai – pats artimiausias ryšys tarp dviejų žmonių, koks tik gali būti. Ne giminės, ne tėvas ar motina, netgi jūsų vaikai nėra tokie artimi kaip jūsų santuokos partneris.

Vyras ir žmona turi veikti vieningai

Ar jūs esate viena komanda? Paprastai moteris daugiau laiko skiria savo vaikams nei vyras. Taigi žmona dažniau susiduria su netinkamu savo atžalų elgesiu, o tai iš jos pareikalauja nemažai vidinės ramybės. Vaikai turi įsisąmoninti, kad mama ir tėtis yra viena: jeigu aš nusikaltau mamai, manęs laukia ir nemalonus pokalbis su tėčiu.

O kaip jūs santuokoje priimate sprendimus? Klausiu todėl, kad daugelis vyrų savo buvimą „šeimos galva“ naudoja kaip lazdą, kuria siekia priversti žmonas „pasiduoti“. Nemanau, kad Paulius klydo, rašydamas: Bet Viešpatyje nei vyras be moters, nei moteris be vyro (1 Kor 11, 11). Santuokoje mums reikia vienam kito. Tad ir sprendimus turime priimti vieningai, kaip pora.

Kokį vyrą nori matyti Dievas

Problemų šeimoje sumažėja ir jos lengviau sprendžiamos, jeigu vyras gyvena pagal Dievo žodį. Apie tai kalbama Apaštalų darbų knygoje: Radau Dovydą <…> vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus (Apd 13, 22). Ką dar mes žinome apie Dovydą?

Dovydas buvo maldingas žmogus. Tai liudija jo parašytos psalmės. Jeigu nori permainų savo šeimoje – melskis. Dovydas klausėsi, ką jam sako Dievas: Viešpatie, auštant kreipiuosi į Tave malda ir laukiu (Ps 5, 4). Ir mes turime ieškoti Dievo valios Jo Žodyje, Biblijoje. Dovydas mokėsi iš klaidų. Mes taip pat nesame tobuli, todėl turime priimti Dievo pamokas savo gyvenime.

Markus Geibel yra EBI dėstytojas

Bendrinti: