Dvasingumas

Siekiame būti bendrija, kuri puoselėja tris krikščioniškojo dvasingumo kryptis: kontempliatyvią, kognityvią ir karitatyvinę.

Kontempliatyvus dvasingumas reiškia asmeninį Dievo išgyvenimą (lot. contemplatio  įsižiūrėjimas; kontempliatyvus  1) linkęs į apmastymus, sutelkiantis dėmesį į savo vidaus pasaulį; 2) pasyviai stebintis, apmąstantis tikrovę).

Kognityvus dvasingumas pabrėžia Šventojo Rašto pažinimą, proto atnaujinimą Dievo žodžiu bei teologinį išsilavinimą (lot. kognitio  pažinimas).

Karitatyvinis dvasingumas pabrėžia gailestingumo tarnystę vargšams ir visuomenėje atskirtį patiriantiems asmenims (lot. caritas  1) stygius, trūkumas; 2) gailestingumas, gailestingoji meilė).

Bendrinti: