Šiuolaikiniai evangelikų susitarimo dokumentai

Atsiliepdami į šio laikmečio iššūkius bažnyčiai ir visuomenei aktualius klausimus pasaulio evangelikai yra suformulavę ne vieną tikėjimo susitarimą (išpažinimą), kuriems pritariame, nes jie tinkamai perteikia Biblijos mokymą ir atliepia dabarties aktualijas. Taip pat pritariame Europos evangelikų aljanso tikėjimo pagrindams.

Lozanos sandora (lietuvių k.) (1974 m.)

Čikagos pareiškimas apie Biblijos neklaidingumą (1978 m.)

Europos evangelikų aljanso tikėjimo pagrindai

 

Bendrinti: