Darius Aškinis: „Ketvirtis amžiaus kalba apie stabilumą“

Šią savaitę kviečiame melstis už Visagino Tikėjimo žodžio bendruomenę ir jos ganytoją.

Dariau, jūs ganote ne tik Ignalinos, bet ir Visagino bendruomenę. Kaip pavyksta atrasti laiko, jėgų ir skirti dėmesio abi bendruomenes lankančių žmonių poreikiams?
Taip, man patikėtos šios dvi bendruomenės, bet dar tenka patarnauti ir grupelei tikinčiųjų Didžiasalio miestelyje ir nuteistiesiems - drauge su kitais broliais vykstame ir tarnaujame kaliniams įkalinimo vietose. Tiesiog darau, ką turiu daryti, - tam yra malonės. Matau tame prasmę, todėl viskas turi išliekamąją vertę. Būna sunkiau, būna lengviau, bet Viešpats sustiprina.

Papasakokite apie Visagino „Tikėjimo žodžio“ bažnyčią.

Ši bendruomenė kiek skiriasi nuo kitų mūsų bažnyčių, nes tai yra rusakalbių tikinčiųjų bendruomenė. Ši tikinčiųjų grupė prisijungė prie bendrijos „Tikėjimo žodis“ 2001 metais. Bendruomenėje yra dainingų šlovintojų seserų, kurių giedojimas turi nacionalinio rusų charakterio savitumų. Bendruomenė nedidelė, tačiau žmonės maldingi, siekiantys pažinti Dievą.

Kuo Visagino tikinčiųjų bendruomenė norėtų pasidžiaugti?

Džiaugiamės, kad išliekame, nors bažnyčią paveikė ir emigracija.

Kuo jums brangūs šie Jubiliejiniai metai?

Ketvirtis amžiaus kalba apie stabilumą. O nedidelei bažnyčiai svarbu būti platesnio junginio dalimi. Branginame tai.
Bendrinti: