Maldos grandinė rugpjūčio mėnesį

Rugpjūčio mėnesį kviečiame melstis už Kupiškio, Ventos, Rokiškio ir Skaudvilės bendruomenes.

Kupiškio bažnyčia Tikėjimo žodis  - rugpjūčio 5-11 d.


Poreikiai:
- kad Kupiškio valdžia siektų žmonių gerovės, o šio krašto žmonės atsivertų tikėjimo žiniai ir ryžtųsi gyventi pagal Evangelijos mokslą;
- kad bažnyčia sugebėtų atlikti darbus, kuriuos Viešpats jai numatė;
- kad bendruomenės tikintieji siektų Evangelijos pažinimo turtų, gilintųsi į Dievo žodį ir įsitvirtinę tiesoje gebėtų šią žinią skleisti Kupiškio mieste bei apylinkėse;
- kad kiekvienas tikintysis bręstų Viešpatyje, kad stiprėtų brolystės ryšiai, pasiaukojimu ir meile grįsti santykiai.

Dėkojame Dievui:
- už Evangeliją: kad ją išgirdome, priėmėme ir pasilikome joje;
- kad Jis ištikimai rūpinosi bendruomenės žmonėmis, padėdamas įveikti įvairius gyvenimo sunkumus.

Ventos bažnyčia Tiesos žodis - rugpjūčio 12-18 d.

Poreikiai:
- kad bažnyčia patirtų prabudimą;
- kad bažnyčios nariai labiau pasišvęstų Kristui ir Jo darbui;
- kad Ventos miestelio žmonės atvertų širdis ir gyvenimus Evangelijai;
- kad Viešpats pakeltų ir atsiustų savo darbininkų į Ventą;
- kad prie bažnyčios prisijungtų naujai atsivertę žmonės.

Dėkojame Dievui:
- kad atvedė mūsų bažnyčią iki šios dienos, išsaugojo mūsų tikėjimą ir gyvenimą su Kristumi.

Rokiškio bažnyčia Tikėjimo žodis - rugpjūčio 19-25 d.

Poreikiai:
- malonės būti su Juo, girdėti Jo žodį ir įvykdyti Jo valią, nešant  vaisių Jo šlovei;
- kad į bendruomenę sugrįžtų nuklydę broliai ir seserys, ir kad visi kartu toliau darbuotumės Jo vynuogyne;
- kad toliau tęstųsi tarnystė Juodupės miestelio vaikams;
- kad besigydantieji reabilitacijos centre „Angelų pieva“  patirtų Kristaus prisikėlimo jėgą, o išėję tarnautų  Kristui, liudydami Jo šlovę.

Dėkojame Dievui:
- už jau 20 metų patiriamą Viešpaties meilę ir ištikimybę;
- už  mūsų bažnyčios narių atsidavimą ir ištikimybę  Kristui;
- už Jo aprūpinimą, kad kaip bendruomenė niekada materialiai nestokojome ir net galėjome paremti stokojančius;
- už  galimybę  bei malonę  darbuoti įvairiuose Viešpaties laukuose.

Skaudvilės bažnyčia Tikėjimo žodis - rugpjūčio 26 - rugsėjo 1 d.

Poreikiai:
- Dievo išminties, kaip skleisti Evangelijos šviesą Skaudvilės žmonėms;
- kad jaunimas būtų stiprus Viešpatyje ir atlaikytų šios pasaulio audras.

Dėkojame Dievui:
- už kasdienę Viešpaties malonę;
- už Dievui tarnaujančius vaikus;
- už tai, kad Dievas mus saugo ir globoja.
Bendrinti: