Maldų grandinė rugsėjo–spalio mėnesiais

Rugsėjo-spalio mėnesiais baigsime maldų grandinę už Tikėjimo žodžio bendrijos bendruomenes. Tačiau dėkingumas Viešpačiui už jas visas dėl to netampa mažesnis, o būtinybė užtarti bendruomenes taip pat nesibaigia.Tad kviečiame ir toliau maldose atminti dideles ir mažas Tikėjimo žodžio bendrijos bažnyčias, kurios visos lygiai brangios Viešpaties akyse.

Skuodo bažnyčia Tiesos žodis - rugsėjo 2-8 d.

Poreikiai:
- kad tikintieji visą dėmesį sutelktų į Jėzų Kristų;
- kad tarp tikinčiųjų augtų vienybė, o ne apkalbos;
- kad Dievas įdėtų  troškimą ieškoti daugiau pažinimo ir supratimo Dievo žodyje;
- kad norėtume ir galėtume patarnauti kitiems;
- kad jaunimas augtų, stiprėtų Viešpatyje ir atlaikytų šio pasaulio audras bei užgauliojimus.

Dėkojame Dievui:
- už malonę, apsaugą ir globą;
- už tai, kad esame mažas žiburėlis savame mieste daugiau kaip 20 metų.

Visagino bažnyčia Tikėjimo žodis - rugsėjo 9-15 d.

Poreikiai:
- kad grįžtų atsitraukę tikintieji;
- kad augtų bažnyčia;
- kad stiprėtų tarpusavio santykiai ir bendravimas.

Dėkojame Dievui:
- už bendriją Tikėjimo žodis, kad jai priklausome;
- Tikėjimo žodžio bažnyčią Visagino mieste.

Zarasų  bažnyčia Tikėjimo žodis - rugsėjo 16-22 d.

Poreikiai:
- Dievo apreiškimo ir tolesnio vedimo, kaip įvykdyti Jo pašaukimą bendruomenei;
- kad Zarasų žmonės ieškotų Dievo ir Jį rastų;
- kad Dievas galėtų mus panaudoti kaip savo indus;
- kad tikinčiųjų vaikai rinktųsi Jėzų savo gyvenimo Viešpačiu;
- kad tikintieji turėtų darbus.

Dėkojame Dievui:
- už Dievo pagalbą ir rūpestį;
- už tikinčiųjų bendrystę;
- už pastorių Ugnių ir šlovintoją Ingą;
- už bažnyčios pastatą.

Ignalinos bažnyčia Tikėjimo žodis - rugsėjo 23-29 d.

Poreikiai:
- kad kiekvienas narys augtų Kristuje;
- kad bažnyčia augtų;
- išminties skelbti Evangeliją.

Dėkojame Dievui:
- už bendriją Tikėjimo žodis, kad jai priklausome;
- už Tikėjimo žodžio bažnyčią Ignalinos mieste.


Molėtų bažnyčia Tikėjimo žodis - rugsėjo 30 d. - spalio 6 d.

Poreikiai:
- kad Molėtų žmonės priimtų tiesą;
- kad bendruomenės žmonės įsitvirtintų tikėjime ir augtų malonėje;
- kad bendruomenė augtų.

Dėkojame Dievui:
- už Dievo pradėtą darbą Molėtuose.
Bendrinti: