Osvaldas Nenartavičius: „Po mūsų kyla nauja karta – tai mūsų vaikai, anūkai. Tegul mūsų tarnavimas juos padrąsina, o Lietuvoje Dievo pažinimo šviesa tegul „tamsumas prašalina“.

Jubiliejinių metų organizacinis komitetas kalbina Vievio Tikėjimo žodžio bendruomenės vyresnįjį Osvaldą Nenartavičių.


Kas jums brangu bažnyčios ganytojo tarnystėje?

Man, kaip ir kiekvienam Viešpaties kaimenės ganytojui, brangiausia matyti Dievui pasišventusius žmones. Manau, kad tai - didžiausia Dievo dovana ir kartu atlygis už mūsų įdėtą triūsą.

Kokiais įvykiais savo bendruomenėje norėtumėte pasidžiaugti?

Prieš kelerius metus į mūsų bendruomenę sugrįžo viena šeima, kuri lankė bažnyčios susirinkimus, namų grupeles, bet vėliau dėl tam tikrų buitinių aplinkybių po truputį nustojo lankyti bažnyčią. Prabėgus penkeriems metams Viešpats juos parvedė į bažnyčią. Šiandien jų namuose renkasi namų grupelė. Dievas gailestingas - jei kartais mes būname Jam neištikimi, Jis lieka mums ištikimas. Taip pat mus, kaip nedidelę bendruomenę, džiugina draugystė su Elektrėnų bažnyčia „Tikėjimo žodis“. Jau ne vienerius metus drauge gamtoje rengiame vasaros palapinių šventę. Ši bendrystė mus stiprina ir drąsina. 

Kaip keitėsi jūsų bendruomenės tikslai ir siekiai bėgant metams?

Natūralu, kad bažnyčios gyvenimas keičiasi. Kai įtikėjome, mus labiau žavėjo Dievo jėgos pasireiškimai: išgydymai, išlaisvinimai, Dvasios dovanos. Bet krikščionims augant ir bręstant, vis aktualesni tampa meilės darbai. Kaip rašo ir apaštalas Paulius Pirmajame laiške korintiečiams 13 sk. 8 eil.: „Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies.‘‘ Tad ir mūsų bažnyčiai augant labiau ima traukti meilės patarnavimai aplinkiniams.

Ką ši 25 metų jubiliejaus šventė reiškia jūsų bendruomenei?

Visų pirma šis 25 metų jubiliejus mums kalba apie Dievo ištikimybę, nes Jis mums padėjo išgyventi įvairius sunkumus ir buvo ištikimas. Mes trokštame nenuvilti Dievo, bet stovėti toje vietoje, kur Jis mus pastatė. Po mūsų kyla nauja karta - tai mūsų vaikai, anūkai. Tegul mūsų tarnavimas juos padrąsina, o Lietuvoje Dievo pažinimo šviesa tegul „tamsumas prašalina“.

Jubiliejinių metų organizacinis komitetas
Bendrinti: