Ramūnas Jukna: „Mūsų tikėjimo bendruomenė buriasi prie Kristaus kryžiaus, ir patyrusi dangaus malonę puoselėja asmeninę bendrystę bei brolystę“

Šią savaitę vėl pristatome pokalbį su pastoriumi Ramūnu Jukna, kuris gano ir Kupiškio tikėjimo žodžio bendruomenę.


Jūs ganote dvi bendruomenes - Panevėžio ir Kupiškio. Kaip pavyksta skirti laiko, jėgų ir dėmesio abiejų bendruomenių tikintiesiems?

Kai mąstau apie tikėjimo bendruomenės ganymą, visada jaučiuosi taip, lyg joms skirčiau per mažai dėmesio - reikia pasistengti kažką pagerinti. Tačiau suvokiu, kad trūksta laiko ir galimybių bei pats esu ribotas. Kita vertus, ir bendruomenės žmonės ne visada turi laiko įvairioms veikloms. Kaip tikintieji neturime užsisklęsti tik savame rate, prisigalvoti įvairiausių vien mus dominančių dalykų. Yra gyvenimai, šeimos, darbai... Tad taip save stabdau, nuraminu, kad bendruomenėse tarnystės ir iniciatyvos turi gimti natūraliai, be spaudimo.

Kita vertus, Panevėžio bendruomenė gausesnė, šiame mieste gyvenu su šeima, tad daugiau laiko ir jėgų skiriu būtent šios bendruomenės ganymui. Kupiškio bendruomenė negausi, tad stengiamės kartu su bendradarbiais pamokslininkais iš Panevėžio palaikyti glaudžius ryšius su tikinčiaisiais.

Trumpai supažindinkite su Kupiškio bendruomene.

Kaip ir kiekviena tikėjimo bendruomenė, taip ir Kupiškio bažnyčia turi savo gyvenimą, savitą istoriją. Netgi nedidelėje bažnytėlėje galima rasti daug dieviškos išminties grynuolių, kurių galbūt nepastebės paviršutiniškas žvilgsnis. Atvykęs į bendruomenės susirinkimus atsigaunu, pamatau pažįstamus veidus, išgirstu tikinčiųjų klausimus - tiesiog klausausi jų gyvenimų. Daugelį žmonių pažįstu ilgus metus, tad šioji tikėjimo kelionė kartu suteikia sunkiai nupasakojamą įspūdį. Tu dešimtmečius būni kartu su žmonėmis, su jais išgyveni džiaugsmus, atrandi Dievo pažinimo paslaptis, klumpi ant kelių, išgyveni skaudžias gyvenimo netektis, likimo vingius ir t.t. Gyvename kaip šeimoje...

 Ar sunku sekti Kristumi mažame miestelyje?

Aš esu kupiškėnas. Čia gimiau ir užaugau. Mano sąmoningas tikėjimo kelias prasidėjo šioje bažnyčioje prieš kelis dešimtmečius. Tai puikiai žinau, kad mažame miestelyje gyvenimas sukasi kiek kitaip nei didmiestyje. Čia vieni kitus pažįsta. Kai pravažiuoja automobilis, gyventojai stebi vairuotoją: „Kas jis toks? Iš kur? Aaa... jau mašiną pasikeitė..?“ Tad jei žmogus elgiasi neįprastai, kaip miestelyje nepriimta, tai visi iš karto pastebi, aptaria, vertina. Ir dažnai tai labai nemalonu.

Evangelikų Lietuvoje mažuma, o Kupiškyje beveik nėra kitokių religinių bendruomenių. Tik Salamiestyje (Kupiškio raj.) yra istorinė evangelikų reformatų bendruomenė bei Bagdonyse (Kupiškio raj.) - o sentikių bažnyčia. Gal dar veikia kelios neseniai įsikūrusios religinės bendruomenės. Tad norėdamas būti evangeliku, turi sąmoninga apsispręsti ir pasiryžti tokiam gyvenimui. Mažame provincijos miestelyje negali būti kultūrinis, nominalus krikščionis, nes evangelikai neturi nei įspūdingų maldos namų, nei įspūdingų asmenybių ar pan. Tad mūsų tikėjimo bendruomenė buriasi prie  Kristaus kryžiaus, ir patyrusi dangaus malonę puoselėja asmeninę bendrystę bei brolystę.

Žvelgiant į istorinį kontekstą, Jūsų manymu, 25 metai bendrijai -  tai daug ar mažai?

Istoriškai žvelgiant 25 metai yra akimirksnis, kurio net neįmanoma apčiuopti. Reiktų bent dar dviejų tokių laikotarpių, kad kristalizuotųsi įvykių bei istorinių procesų vertinimas. Tačiau žvelgiant iš asmeninės, žmogaus perspektyvos, 25 metai yra reikšminga gyvenimo dalis. Tie, kurie atgimė būdami jaunuoliais, dabar jau brandaus amžiaus žmonės, užauginę vaikus. Jie reikšmingąją savo gyvenimo dalį jau nugyveno. Užaugo vaikai - naujoji nepriklausomos Lietuvos krikščioniškoji karta. Tai reikšminga.

Tad viena vertus, lyginant su šimtmečius skaičiuojančiomis tradicinėmis Lietuvos bažnyčiomis, Tikėjimo žodžio bendruomenė yra jauna. Tačiau neturėtume gūžtis, jaustis nejaukiai ar pradėti kompleksuoti. Atvirkščiai, skaitydami apaštalų raštus, Irenėjų, Augustiną, reformatorius ir t.t. guoskimės ir būkime stiprūs, nes stovime ant to paties amžino tikėjimo pamato - Kristaus.
Bendrinti: