Ugnius Meškas: „Nuoširdus, sveikas tikėjimas, ištikimybė ir meilė Kristui bei Jo kūnui – Bažnyčiai, pastovumas – šios savybės liudija Kristų“

Kviečiame susipažinti su Zarasų Tikėjimo žodžio bendruomenės pastoriumi Ugniumi Mešku.

Kuo pastoriaus tarnystė skiriasi nuo kitų krikščioniškų tarnavimų? Ką reiškia būti ganytoju Zarasuose?
2000 metais, baigęs Tarnystės mokyklą ir atvykęs tarnauti į Zarasus, radau nuostabius tikinčiuosius - bažnyčios branduolį. Šie žmonės iki šiol yra didžiausias mano pasigėrėjimas, įkvėpimas, akstinas nepasitraukti ir nenuleisti rankų...

Neretai inicijuoju ir siūlau, kartais pakoreguoju, nuolat stengiuosi apjungti mūsų visų skirtybes į vieningą bendruomenę ir visada bei visur atstovauju bažnyčiai, - taip keliais žodžiais apibūdinčiau savo dabartinį tarnavimą. 

Kas padeda Jūsų bendruomenei sekti Kristumi? Kuo jums brangus tikėjimas?

Tikėjimas Kristumi yra pagrindinė priežastis, kodėl mes esame bendruomenė. Kiekvieno mūsų (į)tikėjimas yra unikalus, asmeniškas, bet tikėjimas Kristumi mus ir vienija, veda į bendruomeniškumą, skatina patarnauti kitiems. O jau (ir tik) būdami bendrystėje patiriame Kristaus malonės gausą, esame stiprinami ir taisomi, augame ir bręstame.

Kaip manote, kokių tarnysčių šiandien reikėtų mūsų visuomenei? Kokiais būdais būtų galima atsiliepti į šiuos poreikius?

Nenorėčiau išskirti nė vieno tarnavimo. Didžiausia žmonijos problema - netikėjimas. Nuoširdus, sveikas tikėjimas, ištikimybė ir meilė Kristui bei Jo kūnui - Bažnyčiai, pastovumas - šios savybės liudija Kristų, ir visai nesvarbu, kur - bendruomenės susirinkime, darbe ar namuose - krikščionis būtų. Visuomenei reikia TIKINČIŲJŲ.

Kuo jums brangūs šie Jubiliejiniai bendrijos metai?

Akivaizdu, kad Tikėjimo žodis nuo pat pradžios ir per visus šiuos 25 metus buvo ir yra paties Dievo darbas. Daugybė žmonių visoje Lietuvoje įtikėjusių ir tebesekančių Kristumi - pats svariausias ir nepaneigiamas šito įrodymas.

O Jubiliejiniai metai padeda dar kartą apčiuopti, geriau pažinti kituose miestuose bei miesteliuose esančias bendruomenes, leidžia pasijusti sudedamąja šio nuostabaus dieviško darbo dalimi.
Bendrinti: