Lietuvos evangelinės bažnyčios ruošiasi Vilties festivaliui

Šių metų rudenį,  spalio 29-30 d. Vilniuje, „Siemens“ arenoje vyks visai Lietuvai reikšmingas krikščioniškas renginys, pavadintas Vilties festivaliu.

 

Festivalį rengia Billy Grahamo evangelistinė asociacija (BGEA) kartu su mūsų šalies evangelinėmis bendruomenėmis (Nuotraukoje: praėjusiais metais Rygoje vykusio Vilties festivalio renginiuose apsilankė per 38 tūkst. žmonių.)

Šiame straipsnyje norime supažindinti su šio renginio organizatoriais, paruošiamaisiais darbais ir programa.


Trumpai apie BGEA

 JAV prezidentas Barakas Obama aplankė
Billy Grahamą ir jo sūnų Frankliną jų namuose
Šiaurės Karolinoje (2010 m. balandžio 25 d.)

Billy Grahamo evangelistinė asociacija buvo įkurta 1950 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose bene žymiausio XX a. evangelisto Billy Grahamo. Billy Grahamas, kuriam š.m. lapkričio 7 d. sukaks 93-ji,  per beveik 70 savo tarnavimo metų yra pamokslavęs Evangeliją 215 milijonų žmonių daugiau nei 185-iose pasaulio šalyse. Amerikoje jis yra laikomas vienu didžiausių ir labiausiai gerbiamų religinių autoritetų, dvasiniais klausimais konsultavęs ne vieną JAV prezidentą ir sakęs pamokslus bei meldęsis per jų inauguracijas. „Vienintelis mano gyvenimo tikslas - padėti žmonėms asmeniškai pažinti Dievą per Jėzų Kristų,“ - taip svarbiausią savo siekį yra apibūdinęs Billy Grahamas.

Šiuo metu  BGEA  vadovauja B. Grahamo sūnus Franklinas Grahamas, kuris tęsia savo tėvo tarnavimą ir viziją, pamokslaudamas Gerąją naujieną įvairiose pasaulio šalyse. Tokie evangelizacinai renginiai vadinami „Vilties festivaliais“, nes jų tikslas - pasidalinti istorinėmis krikščioniškomis vertybėmis grįsta vilties žinia su skirtingų tautybių žmonėmis, vykdant didijį Jėzaus Kristaus paliepimą (plg. Mato 28, 19-20). Franklino Grahamo sūnus Willas taip pat seka savo tėvo ir senelio pėdomis, pamokslaudamas Evangeliją BGEA renginiuose.

BGEA atlieka ir plačią krikščionišką ugdomąją, mokomąją bei konsultacinę tarnystę per savo televizijos ir radijo programas, evangelizavimo mokyklas ir mokymo centrus bei knygų leidybą. Nuo 1960 metų BGEA leidžiamas mėnesinis žurnalas „Apsisprendimas“ (Decision) yra platinamas 500 000 egzempliorių tiražu.


BGEA centrinė būstinė yra įsikūrusi Šarlotės mieste (JAV, Šiaurės Karolinos valstija), šios organizacijos biurai taip pat veikia Kanadoje, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Vokietijoje.

Ne tik žodžiais, bet ir darbais
Franklinas Grahamas taip pat vadovauja tarptautinei humanitarinei organizacijai „Samariečio krepšys“. Evangelijoje pagal Luką (Lk 10, 30-37) užrašyta gerojo samariečio istorija buvo pagrindinė šios organizacijos įkūrimo paskata. Nuo 1970 m. „Samariečio krepšys“ padeda materialiai atsakyti į skurstančių, nukentėjusių nuo karo, stichinių nelaimių, ligų ar bado žmonių poreikius: žemės drebėjimų, uraganų, karinių konfliktų nuniokotose pasaulio vietovėse statomos ligoninės, teikiama medicininė ir kitokia humanitarinė pagalba, atstatomos bažnyčios ir t.t.Organizacija veikia įvairiose pasaulio šalyse, kurių priskaičiuojama virš 100; iš daugybės jos vykdomų projektų paminėtini „AIDS - vilties receptas“ (HIV/AIDS Prescription for Hope), „Pasaulio medikų misija“ (World Medical Mission), „Vaikų širdies“ projektas (Children‘s Heart Project), akcija „Vaikų Kalėdos“ (Operation Christmas Child).

 

 Franklinas Grahamas į Sudaną atvežė labdaros
organizacijos „Samariečio krepšys“
(Samaritan's Purse) paramą
.

„Samariečio krepšio“ akcija „Vaikų Kalėdos“ vykdoma ir Lietuvoje. Šio projekto tiklas - pradžiuginti vaikus kalėdinėmis dovanėlėmis  bei papasakoti jiems Gerąją naujieną apie Dievo meilę. Prieš Kalėdas Amerikoje, Kanadoje bei  Vakarų Europos šalyse įvairios organizacijos ir bažnyčios, vaikai ir suaugusieji į spalvotu popieriumi apklijuotas batų dėžutes surenka dovanėles vaikams. Dovanėlės yra unikalios, nes jas ruošia skirtingi žmonės. Į dėžutes jie prideda įvairiausių naujų daiktų: žaislų, pieštukų, drožtukų, kreidelių, bloknotų, knygų, spalvinimo knygelių, vaikiškų higienos priemonių, vaikiškos bižuterijos, drabužėlių ir kt. Vėliau šios dovanėlės kartu su knygelėmis, pasakojančiomis apie Jėzaus Kristaus Evangeliją, yra siunčiamos į nepasiturinčias bei įvairias negandas patiriančias šalis. Šio projekto dėka nuo 1993 m. daugiau nei 77 milijonų berniukų ir mergaičių net 130-yje pasaulio šalių yra gavę tokias dovanėles. Kiekvienas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, pradedant Ronaldu Reiganu, taip pat paruošė savo dovanėlę „Vaikų Kalėdų“ akcijai.
Mūsų šalyje „Vaikų Kalėdų“ akcija prasidėjo 1998 m. ir iki šiol yra išdalinta virš 250 tūkstančių dovanėlių vaikams. Kasmet bandoma pasiekti vis naujus, labiausiai nuskriaustus, stokojančius meilės, dėmesio, tėvų globos, sergančius ar kitaip kenčiančius vaikus. Akcija „Vaikų Kalėdos“ yra aplankiusi daugybę vaikų globos įstaigų, ligoninių, mokyklų, vaikų darželių daugelyje Lietuvos miestų ir kaimų. Tai didžiausias ekumeniškai vykdomas labdaros projektas Lietuvoje - jame dalyvauja per 100 bendruomenių, atstovaujančių įvairioms krikščioniškoms konfesijoms. „Vaikų Kalėdų“ akciją Lietuvoje koordinuoja Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodžis“.

Vilties festivalis Lietuvoje
Rudenį Vilniuje vyksiančiam Vilties festivaliui, kuriame Evangelijos žinia pasidalins Franklinas Grahamas, pradėta ruoštis nuo š.m. vasario mėnesio. Buvo išrinkta už festivalio organizavimą atsakinga valdyba, kurios nariai yra: dr. Viktoras Hammas, Billy Grahamo Evangelistinės asociacijos Rytų Europoje direktorius (festivalio direktorius); dr. Giedrius Saulytis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vyr. pastorius (valdybos pirmininkas); Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas (valdybos vicepirmininkas); Tomas Šernas, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas (valdybos vicepirmininkas); Rimantas Kupstys, Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas (festivalio komiteto pirmininkas); Irmantas Pinkoraitis (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos tarybos pirmininkas); Vytautas Umbrasas, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos viceministras (atstovas ryšiams su valstybės valdžios institucijomis).

Festivalio organizatoriai, kviesdami susiburti šiam renginiui Lietuvos evangelines bažnyčias, laiške jų vadovams rašė: „Neabejojame, kad vienas didžiausių nūdienos Lietuvos žmonių poreikių yra dvasinis - tai poreikis Dievo žodžio ir išganingos mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijos. Mes kartu susibūrę galime pasitarnauti Dievo šlovei ir žmonių išganymo labui. Ši atsakomybė per visą Bažnyčios istoriją gulasi jai ant pečių kaip svarbiausia našta. Mes tikimės, kad Gerosios naujienos skelbimo šventė, kurią pavadinome Vilties festivaliu, labiau suvienys Lietuvos bažnyčias, didžiai palaimins tikinčiuosius, o Evangelijos žodis atgaivins daugelį Dievo nepažįstančių sielų.“Į šį kvietimą atsiliepė per 250 mūsų šalies krikščioniškų bendruomenių ir įsiliejo į Vilties festivalio pasiruošimo darbus, kuriuos vykdo 19 komitetų (pastorių, maldos, choro, jaunimo, vaikų tarnavimo, sielovados ir t.t.)
Pasiruošimas festivaliui trunka beveik metus: vyksta informaciniai seminarai pastoriams, mokomieji renginiai bažnyčioms, jaunimui, moterims ir vaikams, akcentuojama maldos svarba, vykdomi socialiniai  projektai, programa „Atsivesk draugą“ ir kt.

Vilties festivalis bus visą šalį apimantis renginys, į kurį atvykti žmonės galės iš bet kurio Lietuvos miesto ar kaimo festivalio organizatorių išnuomotais autobusais.

Festivalio muzikinėje programoje dalyvaus žinomi užsienio ir Lietuvos džiazo, operos bei kitų muzikinių žanrų atlikėjai: roko grupė „Newsboys“ (JAV), pasaulinio garso gitaros virtuozas Dennisas Agajanianas, džiazo pianistas iš Jamaikos Huntley Brownas, jungtinis evangelinių ir katalikų bažnyčių 400 balsų choras, solistas Vaidas Vyšniauskas, berniukų choras „Ąžuoliukas“ ir kt.
 
Išsami informacija apie Vilties festivalį pateikta interneto svetainėje http://www.viltiesfestivalis.lt bei socialiniame tinkle http://www.facebook.com/viltiesfestivalis.

Bendrinti: